Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is de variant op de firma waarbij één van de firmanten alleen kapitaal levert, en dus niet meewerkt. Als u als ondernemer wilt starten en van iemand kapitaal kunt lenen, dan kunt u met de geldschieter een CV oprichten.

Bij de CV zijn er 2 soorten vennoten, de beherende vennoten en de stille vennoten.
De beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele CV ook met hun privévermogen.
De stille vennoten kunnen alleen hun ingebrachte vermogen kwijtraken.
LET OP De commanditaire vennoot mag zich niet als beherende vennoot gedragen in het maatschappelijk verkeer.

CV-contract

Een CV-contract is niet nodig voor de oprichting, maar het is wel verstandig om de afspraken vast te leggen in een overeenkomst.
Daarin staat onder meer:

  1. Wie zijn de vennoten en wat brengen zij in qua kapitaal, arbeid en anderszins.
  2. Hoe is de winstverdeling geregeld.
  3. Hoe is de beslissingsbevoegdheid geregeld.
  4. En hoe en wanneer de CV eindigt.

Voor een model-contract, zie Contracten (modellen).

Inschrijving Kamer van Koophandel

Van de beherende vennoten geeft u de persoonlijke gegevens op en van de commanditaire (stille) vennoten niet.

Fiscus

De beherende vennoot is inkomstenbelastingplichtig en kan profiteren van de ondernemersaftrek en ander fiscale voordelen.
De commanditaire vennoot heeft alleen recht op investeringsaftrek en willekeurige afschrijvingen, zie Investeringsregelingen en -subsidies.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt inzake de commanditaire vennootschap (of andere rechtsvormen), neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of met het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.