Centraal aandeelhoudersregister in voorbereiding

Juni 2013. Minister Opstelten besloot eind 2012 tot de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Hij beraadt zich echter nog over de positionering van dit register. De Kamer van Koophandel heeft geadviseerd het register in het handelsregister op te nemen. De KNB meent echter een grotere toegevoegde waarde te kunnen leveren in de vorm van kostenbesparing en lastenverlichting voor het bedrijfsleven dan de Kamer van Koophandel en heeft dit aan de minister kenbaar gemaakt. ‘Het notariaat beschikt immers primair over alle vennootschaps-, aandelen- en aandeelhoudersgegevens die de minister in het register wil registreren,’ aldus de KNB.

Daarnaast is de beroepsorganisatie op dit moment bezig met het ontwikkelen van een centraal digitaal repertorium, omdat zij in 2014 de registratie van notariële akten gaat overnemen van de Belastingdienst. In dit digitale repertorium worden diverse gegevens over de notariële akte geregistreerd die de minister ook in het register wil registreren. ‘Daarbij maakt de KNB gebruik van haar reeds bestaande en goed beveiligde platform voor gegevensuitwisseling, het Platform Elektronische Communicatie (PEC). Deze digitale infrastructuur kan ook gebruikt worden bij het opzetten van het centraal aandeelhoudersregister,’ zo meent de beroepsorganisatie. ‘Dit garandeert de veiligheid van het dataverkeer en de actualiteit (real time), vertrouwelijkheid en rechtszekerheid van het register.’ Naar verwachting neemt Opstelten voor de zomer een besluit over waar het register wordt ondergebracht.