Archive | ZZP-ers RSS feed for this section

Schijnzelfstandigheid aangepakt

Tot nu toe kan de Belastingdienst alleen ingrijpen indien u als kwaadwillende wordt aangemerkt.De Belastingdienst kan dan bewijzen dat er een dienstbetrekking is tussen u en de zzp’er.Bovendien moet de schijnzelfstandigheid ‘evident’ en ‘opzettelijk’ zijn.Het kan gaan om een echte dienstbetrekking, met de elementen loon, persoonlijke arbeidsverplichting en werkgeversgezag. Ook een fictieve dienstbetrekking valt hier […]

Leave a comment Continue Reading →

Hypotheekaanvraag ZZP-ers

Indien een ZZP-er een hypothecaire lening aanvraagt moet deze de volgende gegevens overleggen: De jaarcijfers van (minimaal) de laatste drie jaar om een beeld te krijgen van uw inkomen. De aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar. De meeste hypotheekverstrekkers beoordelen het inkomen niet zelf, maar willen dat u een inkomensverklaring overlegt.Tip. Vraag deze […]

Leave a comment Continue Reading →

Toezicht plan ZZP-ers bekend

De fiscus heeft de resultaten bekendgemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Voor dit plan hebben bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers plaatsgevonden. Een van de resultaten is dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht. Dat schrijft staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. Handhavingsstop Alleen als de […]

Leave a comment Continue Reading →

Toezeggingen vervanging VAR

De VAR wordt bij de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (de wet DBA) op 1 mei 2016 vervangen door voorbeeldovereenkomsten, zie 1e Kamer akkoord met vervanging VAR. Maar de onzekerheid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers blijft groot. De overgang van de VAR naar de goedgekeurde overeenkomst onder het regime van de Wet DBA […]

Leave a comment Continue Reading →

1e Kamer akkoord met vervanging VAR

Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt toch de nieuwe zzp-regels van staatssecretaris Wiebes. Deze zullen 1 mei 2016 in werking treden, dus een maand later dan eerst werd gemeld, zie Vervanging VAR uitgesteld. TIP Wiebes heeft toegezegd dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 1 mei 2017 de tijd krijgen om aan de nieuwe contracten […]

Leave a comment Continue Reading →

Pensioen ZZP-er in de bijstand is beschermd

ZZp-ers en andere IB-ondernemers in de bijstand hoeven niet eerst hun lijfrentekapitaal “op te eten”. Op 17 november 2015 is de desbetreffende wet ook door de 1e Kamer aangenomen. De regeling geldt voor lijfrentes. De belangrijkste voorwaarden: Het maximaal beschermde kapitaal is € 250.000. Lijfrentepremies gestort in de vijf jaren voorafgaand aan de bijstand, zijn […]

Leave a comment Continue Reading →

Kenmerken wel/geen dienstbetrekking

In het kader van de Verklaring ArbeidsRelatie heeft de belastingdienst nog eens aangegeven welke kenmerken een rol spreken bij de vraag of er wel of geen echter dienstbetrekking bestaat. Deze kenmerken zijn: de verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken de verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te […]

Leave a comment Continue Reading →

Eén opdrachtgever en toch ondernemer

Bij de beoordeling of er sprake is van ondernemerschap bij de VAR-WUO is misschien wel het belangrijkste criterium of er sprake is van een gezagsverhouding. Bij een gezagsverhouding geeft de werkgever aanwijzingen die de werknemer c.q. degene die de opdracht uitvoert MOET opvolgen. LET OP Het gaat hierbij om de algemene aanwijzingsbevoegdheid van de werkgever/opdrachtgever. […]

Leave a comment Continue Reading →

Urenregistratie deugt niet

Een zelfstandig werkend belastingadviseur had bij zijn aangifte in­komsten­belasting opgegeven dat hij in dat jaar 1.336 uur had ge­werkt en claimde dus ook zelfstandigenaftrek. Belastingadviseurs zijn over het algemeen wel goed in het schrijven van uren, maar daar trapte de belastinginspecteur in dit geval dus mooi niet in. De inspecteur had namelijk een onderzoek ingesteld […]

Leave a comment Continue Reading →

Pensioenfonds voor ZZP-ers per 2015

Pensioenuitvoerder APG gaat per 1 januari 2015 van start met een vrijwillig en flexibel pensioenfonds voor zelfstandigen. Zie ook eerder berichtgeving daarover Eigen pensioenregeling ZZP-ers? Binnenkort ondertekenen de vier zelfstandigenorganisaties voor de bouw een intentieverklaring met APG. APG gaat de deelnemers jaarlijks € 35 aan administratiekosten rekenen. Daarnaast dragen zij 0,35 procent van het belegde […]

Leave a comment Continue Reading →