Archive | ZZP-ers in de zorg RSS feed for this section

Modelovereenkomst Zorginstelling – ZZP-er

Op 14 november 2014 hebben BTN en FNV Zelfstandigen aan de ministeries van Financiën en VWS ter beoordeling een modelovereenkomst gestuurd. Deze overeenkomst heeft betrekking op een zorginstelling en een ZZP-er die in opdracht van die zorginstelling aan thuiszorgcliënten zorg verleent. De modelovereenkomst is aangepast en uiteindelijk goedgekeurd. Indien zorginstellingen en ZZP’ers deze modelovereenkomst gebruiken […]

Leave a comment Continue Reading →

ZZP-verpleegkundige toch ondernemer

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een verpleegkundige die voor meerdere thuiszorginstellingen werkte, ondernemer voor de inkomstenbelasting, zie Uitspraak. Volgens vaste jurisprudentie oefent iemand een zelfstandig beroep uit als hij/zij zijn/haar werkzaamheden zelfstandig en voor eigen rekening en risico verricht en daarbij ondernemersrisico loopt. Bij de beoordeling van het fiscale ondernemerschap is de omstandigheid dat de AWBZ […]

Leave a comment Continue Reading →

Zorgkantoren weren ZZP-ers?

Afgelopen mei heeft staatssecretaris van Rijn 1200 extra zzp’ers in de zorg toegelaten binnen de pilot AWBZ Zorg in Natura, als antwoord op de problematiek met de VAR. Deze nieuwe contracten gaan deze zomermaanden van start en komen bovenop de reeds werkzame 750 deelnemers binnen de pilot. Zie ons bericht Pilot rechtstreekse contractering. Zorgkantoor. Wat […]

Leave a comment Continue Reading →

Pilot rechtstreekse contractering Zorgkantoor

De overheid heeft in overleg met VWS en anderen een Raamovereenkomst AWBZ ZZP-er – Zorgkantoor opgesteld voor AWBZ-thuiszorg in natura door ZZP-ers. Dit is evenals in 2013 een pilot voor 2014, zie ook ZZP-er in de zorg, zonder WTZi-toelating. Deze ZZP-er sluit hierbij dus rechtstreeks een overeenkomst met het zorgkantoor voor 2014. Het zorgkantoor kan […]

Leave a comment Continue Reading →

Bestrijding schijnzelfstandigheid in de zorg

Het kabinet wil bestrijding van de schijnzelfstandigheid in de zorg. Dat blijkt uit antwoord op vragen van een aantal Tweede Kamerleden over zzp’ers in de zorg en VAR-verklaringen. In de zorg komen nog steeds zzp-constructies voor die niet aan de regelgeving voldoen, zie ook ZZP:er: zelfstandigheid of schijn? Hierop wordt door de Belastingdienst gecontroleerd. Toetsing […]

Leave a comment Continue Reading →

Aanmelding ZZP-ers AWBZ 2014 tot 1 september

ZZP-ers in de AWBZ-zorg kunnen zich nog tot 1 september 2013 aanmelden bij de zorgkantoren. In de periode 1 september tot 31 oktober 2013 worden afspraken gemaakt met de ZZP-ers en wordt de overeenkomst gesloten. Voor meer informatie hierover zie onze website bij ZZP-er in de Zorg.

Leave a comment Continue Reading →