Archive | Zorg RSS feed for this section

Eigen bijdrage zorg verandert in 2015

Op 1 januari 2015 treedt de Wet langdurige zorg in werking. Deze wet vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast gaat bepaalde zorg over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en naar de zorgverzekering. Thuis verpleging of verzorging Vanaf 2015 vervalt de Wtcg-korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze korting […]

Leave a comment Continue Reading →

BDO: 40% zorginstellingen niet klaar voor transitie

De voorbereidingen van zorginstellingen op wijzigingen in het zorgstelsel stagneren. Dat concluderen onderzoekers van BDO die 248 zorginstellingen hierover enquêteerden. Veertig procent van de instellingen geeft aan niet klaar te zijn voor de transities die onderdeel zijn van de toenemende gereguleerde marktwerking in hun sector. Nederlandse zorginstellingen kampen op dit moment met de omvangrijke stelselwijzigingen. […]

Leave a comment Continue Reading →

Soepeler aanpak schijnzelfstandige

Een groep zelfstandigen in de langdurige zorg van wie de VAR-verklaring door de Belastingdienst is ingetrokken, kan toch aan de slag. Er komt een proef met 1500 plekken voor deze groep. Dat schrijven minister Asscher en staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer. Om schijnconstructies te bestrijden zijn de regels sinds begin dit jaar aangescherpt. Het […]

Leave a comment Continue Reading →

Vpb vrijstelling thuiszorginstelling beperkt

De Hoge Raad heeft op 4 april 2014 geoordeeld dat een thuiszorginstelling die zorgverlening via steunpunten organiseert, niet is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad overweegt hierbij dat de zorg, bezien vanuit de zorgvragers, niet wordt verricht door de zorginstelling. De BV is een landelijk opererende thuiszorginstelling en een toegelaten AWBZ-thuiszorginstellingen in Nederland. De […]

Leave a comment Continue Reading →

Zorgfinancials verwachten controleverklaring met beperking

Zorgfinancials van GGZ instellingen en ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende controleverklaring te krijgen, zo blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. De Financiële Zorgthermometer laat zien dat maar liefst 60% van de zorgfinancials in deze sectoren een controleverklaring met beperkingen verwacht – 15% van de ziekenhuizen verwacht zelfs geen goedkeuring. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de […]

Leave a comment Continue Reading →

VpB-vrijstelling thuiszorginstelling beperkt

De VpB-vrijstelling is niet van toepassing op een thuiszorginstelling die ook niet-zorgactiviteiten kan verrichten, zo concludeerde advocaat-generaal (A-G) Wattel onlangs. De thuiszorginstelling voldoet volgens de A-G niet aan de winstbestemmingseis van art. 4 Uitv. besl. VpB. Rechtbank Arnhem oordeelt dat de bv niet voldoet aan de voorwaarden die aan haar statuten worden gesteld voor toepassing […]

Leave a comment Continue Reading →

Eigen bijdrage AWBZ gewijzigd

Met ingang van 1 januari 2014 is opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vaststelling van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Per 1 januari 2013 was de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg al aanzienlijk hoger geworden voor mensen met eigen vermogen, zie Planning vermogensoverdracht voor verzorgingshuis. De nieuwe wijzigingen hebben voor de meeste mensen opnieuw […]

Leave a comment Continue Reading →

Wajongers niet naar bijstand

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ten aanzien van de Participatiewet besloten dat huidige Wajongers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong bestaan. In onderstaande Kamerbrief staat, dat er geen overgang komt van herkeurde Wajongers met arbeidsvermogen naar gemeenten. Herkeurde Wajongers met arbeidsvermogen krijgen per 1 […]

Leave a comment Continue Reading →

Convenant NZa en AFM toezicht zorgverzekeraars

Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben 30 januari 2014 een convenant gesloten over samenwerking en informatie-uitwisseling inzake financieel toezicht op de zorgverzekeraars. Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol van 10 september 2007 en is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen beide toezichthouders. De AFM en NZa gaan nu ook samenwerken in het toezicht […]

Leave a comment Continue Reading →

Zorgverleners ontvangen VAR-loon i.p.v. VAR-wuo

De Belastingdienst heeft een aantal zorgverleners een VAR-loon gegeven. Een deel van hen had een VAR-wuo of VAR-row. Deze VAR’s heeft de fiscus gewijzigd in een VAR-loon. Zie ook ons eerdere bericht ZZP-er: zelfstandig of schijn? De Belastingdienst geeft aan dat zij de werkzaamheden die de zorgverlener heeft verricht door tussenkomst van een zorginstelling of […]

Leave a comment Continue Reading →