Archive | Werkgelegenheid RSS feed for this section

Brug WW 2015

Hebt u arbeidstekorten en neemt u een werkzoekende aan die in een andere sector overtollig is? Dan kan de omscholing van uw nieuwe werknemer¬†betaald worden uit de Werkloosheidswet (WW). U betaalt het salaris voor de uren dat de werknemer werkt. De uren dat de werknemer wordt omgeschoold worden betaald uit de¬† WW. Deze Brug-WW moet […]

Leave a comment Continue Reading →