Archive | Verzekeringen RSS feed for this section

Broodfonds of AOV

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kun u beperken door bijvoorbeeld een AOV-verzekering af te sluiten, in een broodfonds te gaan of door zelf daarvoor geld te reserveren. Verzekeringsmaatschappij Bij een verzekeringsmaatschappij zit u vast aan de voorwaarden en kunt een keuze maken ten aanzien van de uitkeringshoogte en het eigen risico.De voor- en nadelen bij […]

Leave a comment Continue Reading →

Adviezen AOV-verzekeringen onvoldoende

Veel van de adviezen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) aan zelfstandigen zijn onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de kwaliteit van advies. Er zijn 140 AOV-adviezen bekeken. Volgens de AFM gaan adviseurs onzorgvuldig te werk en verzamelen zij te weinig informatie om een goed advies te kunnen geven.  De […]

Leave a comment Continue Reading →

Autoschade ten laste van werknemer

De Hoge Raad bepaalde in besluit van 11 juli 2014 (HR:2014:1629) dat de werknemer in bepaalde situaties niet aansprakelijk is voor schade toegebracht aan de auto van de werkgever, ook al was dat in de autoregeling wel zo geregeld. In het concrete geval ging het om een leaseauto door de werkgever ter beschikking gesteld aan […]

Leave a comment Continue Reading →

Teveel premie AOV-premie betaald?

Uit een gerechtelijke uitspraak van 31 oktober 2013 (RBAMS:2013:7138) blijkt dat tussentijdse premieverhogingen op basis van de zogenaamde ‘en bloc-clausule” in de polisvoorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet terecht zijn. In dat geval kunnen de verzekerden de ten onrechte betaalde premie terugvorderen. De ‘en bloc-clausule’ bepaald dat premieverhogingen mogen, indien daar zwaarwegende redenen voor zijn. De […]

Leave a comment Continue Reading →

Vormen van arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kennen diverse vormen van arbeidsongeschiktheid. Beroepsarbeidsongeschikt. Passende arbeid. Gangbare arbeid. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt u beoordeeld op basis van uw huidige beroep. Indien u uw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen, dan keert de verzekering in principe uit. Bij passende arbeid moet u op zoek naar andere arbeid in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. U moet […]

Leave a comment Continue Reading →

Assurantiebelasting of omzetbelasting

Afhankelijk van de soort van dienstverlening door de verzekeringsadviseur wordt assurantiebelasting berekend of omzetbelasting. Advies en omzetbelasting (21%) Dienstverlening waarbij geen intentie is om een verzekering af te sluiten is omzetbelasting van toepassing. Voorbeelden daarvan zijn: Het geven van een second opinion, werk voor ergens anders lopende verzekeringen, schadebegeleiding buiten dekking van de verzekering, het […]

Leave a comment Continue Reading →

Rechtsbijstandverzekering: zelf jurist kiezen

In november 2013 sprak het Europees Hof uit dat je bij een verzekering voor rechtsbijstand het recht hebt om zelf een advocaat te kiezen. Eerst werd bij een juridisch conflict de zaak vrijwel altijd opgepakt door een jurist van de verzekeraar. Dat ging veelal prima, omdat een rechtsbijstandverzekeraar veel meer gelijksoortige zaken behandeld dan een […]

Leave a comment Continue Reading →

Ongevallenverzekering

In diverse CAO’s is een aanspraak op een  (bruto)-uitkering ineens bij een ongeval in diensttijd of tijdens het woon-werkverkeer opgenomen. Het gaat dan om bedragen van bijvoorbeeld € 20.000 bij overlijden en € 40.000 bij blijvende invaliditeit. Afhankelijk van de mate van invaliditeit kunnen lagere bedragen worden toegekend. Indien u dat risico aannemelijk acht en/of […]

Leave a comment Continue Reading →

Eigen risicodrager voor de ziektewet 2014

Werkgevers hebben uiterlijk in augustus een lijst van UWV gekregen met (ex)-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Werkgevers kunnen vervolgens binnen 4 weken na ontvangst van deze lijst bij UWV kopieën opvragen van de beslissingen over deze uitkeringen. Deze kopieën zijn nodig om de financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de ZW in 2014 […]

Leave a comment Continue Reading →