Archive | Vastgoedfiscaliteiten RSS feed for this section

BTW en verhuur recreatiewoning

De verhuur van een vakantiewoning kan tot btw-ondernemerschap leiden, indien deze verhuur meer dan incidenteel is. Indien men hiervoor als btw-ondernemer wordt aangemerkt, kan deze verhuur – afhankelijk van de aard en de duur van de verhuur – belast en/of vrijgesteld zijn. Daarbij kan de verhuur indien deze niet is vrijgesteld, vallen onder het 21% […]

Leave a comment Continue Reading →

Duurzame aanpassing bedrijfspand en btw

Het Hof van Justitie heeft beslist dat bij de duurzame aanpassingen van een onroerende zaak, zoals de aanbouw van een portaal of het aanbrengen van dakkapellen, sprake is van afzonderlijke investeringsgoederen en niet van diensten. Bij een investeringsgoed wordt het recht op verrekening van btw niet alleen beoordeeld in het jaar van in gebruik nemen, […]

Leave a comment Continue Reading →

Btw-heffing eeuwigdurend zakelijk recht

Vanaf 1 januari 2015 wordt de vestiging of overdracht van eeuwigdurende zakelijke rechten op bouwterreinen of nieuwe gebouwen aangemerkt als een met btw belaste levering. De heffing vindt plaats over de waarde van de zaak in het economische verkeer, waar het recht betrekking op heeft. In verband met deze wijziging is er een overgangsregeling. Overgangsregeling […]

Leave a comment Continue Reading →

Verkoopwinst vastgoed box 1 of box 3?

Normaal vermogensbeheer valt in box 3. Meer dan normaal vermogensbeheer valt in box 1: resultaat uit overige werkzaamheden. Winst uit onderneming laten wij hier even buiten. Op 7 juli 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem in een bepaalde casus zich uitgesproken over deze vraag, zie ECLI:NL:GHARL:2014:5315. Belanghebbende heeft het pand gekocht op advies van zijn schoonvader […]

Leave a comment Continue Reading →

Beleggingspand privé of zaak?

Bij het kopen van een beleggingspand heeft u de keuzemogelijkheid van ondernemingsvermogen of privévermogen. Aanschaf via eenmanszaak of Vof Als het beleggingspand niets met het bedrijf te maken heeft, dan is het verplicht privévermogen en valt dit pand in box 3. De huuropbrengst en de eventuele verkoopwinst is dan onbelast en de kosten en het […]

Leave a comment Continue Reading →

Koop-/aannemingsovereenkomst één prestatie

Bij de koop van een nieuwe woning wordt meestal een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. Deze bestaat uit een koopovereenkomst voor de grond (overdrachtsbelasting) en een aannemingsovereenkomst voor de levering van de woning door de aannemer (omzetbelasting). Tot voor kort werd hierbij voor de btw uitgegaan van twee verschillende prestatie. Was er geen splitsing gemaakt tussen de levering […]

Leave a comment Continue Reading →