Archive | Vastgoed RSS feed for this section

Huur bedrijfspand opzeggen

Standaard wordt een middenstandsbedrijfsruimte verhuurd voor vijf jaar en nog eens vijf jaar en daarna voor onbepaalde tijd. Maar er kan ook een periode van 10 jaar worden afgesproken of steeds een nieuwe periode van vijf jaar. In de wet staat dat het gedurende de eerste 10 jaar zeer lastig is om de huurovereenkomst op te zeggen. Opzegvereisten Onder […]

Leave a comment Continue Reading →

Verkrijging erfdienstbaarheid door verjaring

Erfdienstbaarheden ontstaan door vestiging en verjaring. De vestiging van een erfdienstbaarheid wordt vastgelegd in een notariële akte. Verjaring Een erfdienstbaarheid kan na 20 jaar ontstaan door verjaring; bijvoorbeeld een recht van overpad. De ‘rechthebbende’ moet kunnen bewijzen dat hij gedurende ten minste 20 jaar het onafgebroken recht van overpad heeft. Dat wil zeggen, dat hij de […]

Leave a comment Continue Reading →

Verhuur vakantiewoning en belastingen

Een vakantiewoning als belegging kan (tegenwoordig) een redelijk alternatief zijn voor spaargeld. U moet er wel rekening mee houden dat bij de aankoop 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd (of 21% omzetbelasting bij aankoop van een nieuwe nog niet eerder in gebruik genomen vakantiewoning), zie Overdrachtsbelasting. Omzetbelasting Verhuurt u de vakantiewoning (onroerende zaak) vanuit privé, dan kan […]

Leave a comment Continue Reading →

Bewoonde onroerende zaak niet automatisch woning

Indien een onroerende zaak wordt bewoond, is dat voor de overdrachtsbelasting niet automatisch een woning. Dus is ook niet automatisch het 2% tarief van de overdrachtsbelasting van toepassing. LET OP De leveringsakte bepaalt of een onroerende zaak een woning is. Dit sprak de Rechtbank Den Haag op 28 juli 2015 uit, zie ECLI:NL:RBDHA:2015:9626. De situatie […]

Leave a comment Continue Reading →

Leegstand en toch btw teruggave

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat leegstand recht geeft op teruggaaf van btw gedurende de periode van leegstand, onder voorwaarde dat het voornemen bestaat om het pand niet voor btw-vrijgestelde doeleinden te gebruiken. In de casus ging het om een nieuw bedrijfspand. In eerste instantie was dit pand gebouwd voor btw-vrijgestelde […]

Leave a comment Continue Reading →

Minnelijke taxatie onroerend zaak

Vanaf 3 maart 2014 kunt u bij de Belastingdienst digitaal een verzoek indienen voor een gezamenlijke taxatie van een onroerende zaak (minnelijke taxatie). Bij een gezamenlijke taxatie schatten een taxateur die u zelf aanwijst en een taxateur van de Belastingdienst samen de waarde van een onroerende zaak. Hierbij geldt wel een aantal voorwaarden. LET OP […]

Leave a comment Continue Reading →

Zonnepanelen voordelig voor huurders

Huurders met zonnepanelen op hun dak krijgen vanaf volgend jaar korting op de energiebelasting. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken. Tot nu toe ging de belastingkorting naar de eigenaar van het huis waar de zonnepanelen op staan. Huurders kwamen alleen in aanmerking voor korting op de energierekening als ze zelf zonnepanelen op het dak […]

Leave a comment Continue Reading →

Portaal inkomensafhankelijke huurverhoging beschikbaar

De Belastingdienst laat weten dat het weer mogelijk is om voor het portaal voor inkomensafhankelijke huurverhoging een account aan te vragen voor dit jaar. Met dit account kunnen woningeigenaren op een later moment inkomensindicaties opvragen. Voor de verhuurdersheffing, zie Vastgoedfiscaliteiten.

Leave a comment Continue Reading →

Kale bouwgrond: geen laag tarief overdrachtsbelasting

De Hoge Raad heeft recent uitgesproken dat het verlaagde tarief in de overdrachtsbelasting (2% in plaats van 6%) niet van toepassing is op de verkrijging van alleen kale bouwgrond voor een woning. Op de verkrijging van een nieuwe woning in aanbouw is het verlaagde tarief wel van toepassing, maar dat is pas als de fundering […]

Leave a comment Continue Reading →

Waardering serviceflats bij overlijden

Bent u erfgenaam van iemand die in 2012 en 2013 is overleden en behoort de serviceflat van de overledene tot de erfenis? Dan mag deze voor de erfbelasting worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden van de erflater, in plaats van de WOZ-waarde. Dit heeft staatssecretaris Weekers van […]

Leave a comment Continue Reading →