Archive | DBA-VAR-BGL RSS feed for this section

Toezichtsplan ZZP-ers vervolg

Uit het reeds eerder genoemde Toezichtplan Arbeidsrelaties kwamen een aantal aanwijzingen aan het licht waarbij onjuist handelen werd vermoed.Deze aanwijzingen zijn als volgt: mogelijke aanwezigheid van een gezagsverhouding, terwijl er volgens de overeenkomst geen gezagsverhouding zou zijn; zzp’ers die op dezelfde wijze en dezelfde werkzaamheden verrichten als eigen werknemers; kernactiviteiten die worden uitgevoerd die een […]

Leave a comment Continue Reading →

Tweede voortgangsbrief Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt aangepast. De tweede voortgangsbrief d.d. 26 november 2018 informeerde de Tweede Kamer over de stappen die zijn genomen en de stand van zaken. De brief is van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën en mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken […]

Leave a comment Continue Reading →

ZZP-wet wordt niet geheractiveerd

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat de omstreden zzp-wet niet heractiveren om de zogeheten ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan in afwachting van de nieuwe wetgeving. Dit is wel de wens van vakbonden. Dat vertelde hij vorige week woensdag aan de Tweede Kamer. Aldus het FD. Onrust Het kabinet wil aan de ene kant de onrust wegnemen […]

Leave a comment Continue Reading →

Handhaving Wet DBA verder opgeschort tot 1 januari 2020

De handhaving van de Wet DBA was opgeschort tot 1 juli 2018 en is nu verder opgeschort tot 1 januari 2018. Er komt nieuwe wetgeving met de volgende uitgangspunten: bij een laag uurtarief (ca. < € 18,-) wordt er een dienstbetrekking verondersteld, indien iemand langer dan drie maanden ingehuurd is of als het om reguliere werkzaamheden voor de […]

Leave a comment Continue Reading →

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. LET OP Dat geldt niet voor kwaadwillenden. De zogenoemde wet DBA was […]

Leave a comment Continue Reading →

Oude VAR-houders krijgen brief

De Belastingdienst stuurt ZZP’ers die voorheen een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) hadden een brief over wat het uitstel van de handhaving van de Wet DBA betekent. De handhaving van de wet DBA is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. In ieder geval volgen er geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen tot 1 januari 2018, behalve […]

Leave a comment Continue Reading →

Handhaving WDBA uitgesteld tot 2018

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018. ZZP-ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden. De belastingdienst gaat een […]

Leave a comment Continue Reading →

ZZP-ers missen opdrachten door WDBA

Zelfstandigen worden volgens hun belangenorganisaties massaal aan de kant gezet door opdrachtgevers. LET OP Bedrijven zetten opdrachten aan ZZP-ers stop, omdat ze bang zijn voor de gevolgen van de nieuwe wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. Nederland telt ruim een miljoen ZZP-ers. Volgens ZZP Nederland zijn al 40.000 van hen de dupe geworden van de nieuwe wet DBA, en worden dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Eerste voortgangsrapportage Wet DBA

‘De algemene indruk is dat werken buiten dienstbetrekking in veel sectoren, voor een belangrijk deel van de zzp’ers inderdaad goed mogelijk is’, schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in de eerste voortgangsrapportage over de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA). Grotendeels dekkend stelsel Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Sinds het ingaan van […]

Leave a comment Continue Reading →

Identificatieplicht en WDBA (VAR)

Per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en is daarmee ook een einde gekomen aan de wettelijke verplichting om een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer te bewaren. Er mag ook geen kopie meer worden gemaakt.  LET OP Voor werkgevers bestaat nog steeds een wettelijke identificatieplicht blijkend uit een kopie identiteitsbewijs (niet zijnde een […]

Leave a comment Continue Reading →