Archive | Uncategorized RSS feed for this section

Vergoedingsrechten

Nominaliteitsleer per 1 januari 2012 vervangen door beleggingsleer. Vóór 2012: waardestijging en waarde daling niet verrekend bij vergoedingsvordering  Tot 1 januari 2012 was het nog zo dat als de ene echtgenoot privévermogen investeerde in een gemeenschapsgoed of investeerde in een privégoed van de andere echtgenoot, deze echtgenoot bij scheiding recht had op terugbetaling van het […]

Leave a comment Continue Reading →

Veilige kopie ID bewijs

Om identiteitsfraude met een kopie van uw identiteitsbewijs moeilijker te maken heeft de Rijksoverheid een app ontwikkeld om veilig een kopie te maken van uw identiteitsbewijs. Zie hiervoor de KopieID app.

Leave a comment Continue Reading →

Winstverdeling man-vrouwfirma

De fiscale wijzigingen in 2015 zijn ook van invloed op de hoogte van de te betalen belasting over 2015 bij een man-vrouwfirma. Het kan zinvol zijn om de winstverdeling tussen man en vrouw aan te passen op zakelijke gronden. Fiscale wijzigingen Het maximum van de arbeidskorting gaat met € 123 omhoog wordt minder sterk afgebouwd […]

Leave a comment Continue Reading →

Minderheids-DGA sociaal verzekerd?

De hoofdvraag is of de DGA op grond van de statuten door de algemene vergadering kan worden geschorst of ontslagen. Zo niet dan is de DGA in principe niet verzekerd en wordt deze gezien als een zelfstandige en niet als werknemer. Dit geldt ook voor de DGA die via zijn personal holding aandeelhouder van de […]

Leave a comment Continue Reading →

VPB aanslagen voor waarborgfondsen

Verschillende fondsen zoals het Waarborgfonds voor de zorg (WFZ) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zijn aangeslagen voor de vennootschapsbelasting. Deze aanslagen zijn na jaren van vrijstelling opgelegd. De aanslagen lopen op tot miljoenen euro’s met terugwerkende kracht tot en met 2007. Het opleggen van de aanslagen gebeurt op initiatief van de Belastingdienst. Er is geen […]

Leave a comment Continue Reading →

GGZ instellingen moeten factuur specificeren

GGZ instellingen moeten vanaf 2014 op de factuur aangeven wat de diagnose van patiënten is en hoeveel tijd zij aan behandelingen besteden. Tenminste, dat staat in het onderhandelaarsresultaat ggz dat minister Edith Schippers op 16 juli heeft gesloten met brancheorganisaties. Ze moeten ook aangeven wie de hoofdbehandelaar is, hoeveel tijd deze kwijt is aan directe […]

Leave a comment Continue Reading →

Europese eco-subsidie voor het MKB opengesteld

U kunt tot en met 5 september 2013 subsidie aanvragen voor Eco-innovatieve projecten. Meer informatie hierover vindt u op de speciale website van de Europese Commissie. 

Leave a comment Continue Reading →

Fiscus stuurt 35.000 brieven met fout over mogelijke teruggave

DEN HAAG (ANP) – De Belastingdienst heeft onlangs 35.000 mensen een brief gestuurd met verkeerde informatie. In de brief stond dat mensen geld terug konden krijgen als ze nog aangifte zouden doen over 2011. Het bedrag dat daarbij werd genoemd was onjuist, meldde een woordvoerder van de fiscus donderdag. In totaal stuurde de Belastingdienst 520.000 […]

Leave a comment Continue Reading →

CAO akkoord kinderopvang 2013

30 mei 2013 Werkgevers in de kinderopvang hebben ingestemd met een nieuwe cao. Dat meldde de Branchevereniging Kinderopvang. De eerste twee keer dat er een principeakkoord lag voor een nieuwe cao in de kinderopvang, werd dit door de achterban van de Branchevereniging afgewezen. Vorige week werd duidelijk dat er opnieuw een principeakkoord was bereikt tussen […]

Leave a comment Continue Reading →

Overheidsbedrijven betalen vanaf 2016 vennootschapsbelasting

Op aandringen van de Europese Commissie gaan overheidsbedrijven vanaf januari 2016 vennootschapsbelasting betalen. De Nederlandse regering is van plan voornemens, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, om binnen een termijn van 18 maanden wetgeving vast te stellen die erop gericht is dat overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen […]

Leave a comment Continue Reading →