Archive | Toeslagen RSS feed for this section

Zorgtoeslag 2021 per maand

Om recht te hebben op zorgtoeslag mag uw jaarinkomen niet te hoog zijn. Als u een toeslagpartner hebt, tellen beide inkomens mee. U geeft uw ‘toetsingsinkomen’ op. Dat is ongeveer uw bruto-inkomen, maar meestal net wat hoger. Kijk in de tabel hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen als u geen toeslagpartner hebt, of wanneer u die […]

Leave a comment Continue Reading →

Kindgebondenbudget 2015 aangepast

De inkomensgrens van het inkomensafhankelijke kindgebondenbudget is per 1 januari 2015 verlaagd van € 26.147 naar € 19.463. Is uw (gezamenlijk) inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt het budget af bij toename van uw inkomen. Het maximale bedrag voor het eerste kind is verhoogd met € 15 per jaar. Het bedrag voor het 2e […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingdienst ontziet alleenstaande ouders

De Belastingdienst zal het kindgebonden budget van zo’n 40.000  allenstaande ouders ongemoeid laten. De toeslagen zullen niet worden verrekend met geld dat eerder te veel werd uitgekeerd. Een groep van 40.000 alleenstaande ouders krijgt op dit moment het ‘oude’ Kindgebonden budget (nu maximaal € 129 per maand) niet uitbetaald. De Belastingdienst/Toeslagen verrekent dit namelijk met […]

Leave a comment Continue Reading →

Alsnog toeslagen aanvragen?

Hoofdregel is dat voordat de aangifte inkomstenbelasting over enig jaar wordt ingediend, eerst de mogelijke toeslagen worden aangevraagd. Belastingplichtigen die geen voorschotten over 2013 hebben ontvangen of deze hebben stopgezet, hebben nog tot 1 september 2014 de mogelijkheid een (nieuwe) aanvraag in te dienen. Het kan dus de moeite lonen om alsnog te beoordelen of […]

Leave a comment Continue Reading →

Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2014

Zoals uit eerdere berichten blijkt Verhoging kinderopvangtoeslag 2014 gaat de overheid (even terzijde: u en ik dus) meer bijdragen aan de kosten van de kinderopvang: De maximumvergoeding per uur gaat omhoog. Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren. Ouders met hogere inkomens […]

Leave a comment Continue Reading →

Definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2012

Vanaf oktober 2013 verstuurt de Belastingdienst de definitieve berekening kinderopvangtoeslag voor 2012. Deze berekening wordt uiterlijk in 2014 thuis ontvangen. Hebt u of uw toeslagpartner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2012? Dan stuurt de Belastingdienst de definitieve berekening zodra de inkomensgegevens bekend zijn. Totdat de Belastingdienst de toeslag definitief berekend heeft, kunnen wijzigingen nog worden […]

Leave a comment Continue Reading →

Zorgtoeslag e.a. 2012 nog aanvragen!

De Belastingdienst herinnert burgers eraan dat zij nog toeslagen voor 2012 kunnen aanvragen tot 1 september 2013. Dit geldt voor alle toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Hebt u, uw toeslagpartner of medebewoner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2012 tot een datum na 1 september 2013? Dan kunt u toeslag aanvragen tot die datum.

Leave a comment Continue Reading →