Archive | Thuiszorg RSS feed for this section

Kosten thuiszorg 2015 deels vergoed

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 meer verantwoordelijk voor de thuiszorg, ook voor bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Deze overheveling gaat gepaard met flinke bezuinigingen. Gemeenten kunnen bij het Rijk plannen indienen om een toelage te betalen voor huishoudelijke hulp. Die toelage houdt in dat gemeenten 7,50 tot 12,50 euro per uur voor huishoudelijke hulp gaan […]

Leave a comment Continue Reading →

Thuiszorg – persoonlijke verzorging niet naar gemeenten

De Thuiszorg, persoonlijke verzorging thuis gaat waarschijnlijk niet over naar de gemeenten maar wordt opgenomen in de Zorgverzekeringswet.

Leave a comment Continue Reading →