Archive | Subsidiemogelijkheden RSS feed for this section

Accountants in tijdnood door loonsubsidieregeling NOW1

Accountants zijn druk met de controlewerkzaamheden voor coronasteunmaatregelen zoals de NOW1.Door de strenge eisen dreigt er voor veel ondernemers een financieel debacle. Accountantsverklaring Een accountantsverklaring is een vereiste wanneer een bedrijf meer dan 100.000 euro heeft ontvangen aan loonsubsidie (NOW1) vanwege corona. Accountants van Deloitte en PwC waarschuwen dat zij de vereiste goedkeurende verklaring niet […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL Q2 2021 25 juni open

Vrijdag 25 juni gaat de TVL Q2 2021 open. Q2 2021 gaat op 25 juni 2021 om 8.00 uur open. U kunt aanvragen via www.rvo.nl/tvl. Deze regeling is ook voor ondernemers die tussen 16 maart en 30 juni 2020 zijn gestart met hun bedrijf, en voor de grote ondernemingen.Het maximum bedrag voor mkb’ers is € […]

Leave a comment Continue Reading →

Samenloop TVL en NOW

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Leave a comment Continue Reading →

Verlenging coronasteunmaatregelen

Het kabinet is van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Hierbij de belangrijkste voorgenomen steunmaatregelen. Tozo en TONK Het kabinet stelt voor de TOZO (steun voor zzp’ers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal. De focus van de […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL juni-september 2020 voor 1 juni 2021 afrekenen

Ondernemers die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben gekregen voor de periode juni-september 2020, moeten voor 1 juni 2021 de werkelijke omzet doorgeven. Met de werkelijke omzet wordt de definitieve subsidie bepaald. Na ontvangst van het verzoek tot vaststellen, dient u de werkelijke omzet zelf door te geven. De sluitingsdatum voor de vaststelling is 1 juni […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL Q2 2021 aanvragen

U kunt TVL Q2 2021 naar verwachting in de tweede helft van juni 2021 aanvragen. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update. Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze periode draaiden zij door […]

Leave a comment Continue Reading →

Aflossen corona-belastingschuld

Het afgelopen jaar hebben ruim 250.0000 ondernemers een schuld bij de Belastingdienst opgebouwd. Uit de cijfers van het Ministerie van Financiën volgt dat deze schuld samen goed is voor 16 miljard euro. Bij veel ondernemers leeft de vraag onder welke voorwaarden zij straks de schulden bij de Belastingdienst kunnen aflossen en wat de oplossing is […]

Leave a comment Continue Reading →

Tijdvakken en tegemoetkoming NOW 3

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021.De NOW3 kent 3 tijdvakken: Tijdvakken Percentage verwacht omzetverlies Toegestane loonsomdaling Tegemoetkoming NOW3 NOW 3.1 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (=3e UWV aanvraagperiode) Minimaal 20% Maximaal 10% Maximaal 80% loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. NOW 3.2 […]

Leave a comment Continue Reading →

TONK-regeling

De gemeentelijke loketten waar onder andere ondernemers de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen aanvragen, gaat per 1 maart 2021 open. De ondernemer kan een beroep op deze regeling doen als hij een inkomensterugval ondervindt door de gevolgen van de coronacrisis en indien andere regelingen onvoldoende uitkomst bieden. De regeling loopt tot 30 juni 2021. […]

Leave a comment Continue Reading →

Eenmalige vergoeding voor non-fooddetailhandel

Het kabinet trekt extra geld uit voor hulp aan de non-fooddetailhandel. Deze winkels krijgen een vergoeding voor hun al gekochte voorraad, die ze nu niet meer kunnen verkopen. Het gaat om een eenmalige vergoeding, die nog extra uitgewerkt moet worden. Het gaat om bijvoorbeeld kledingwinkels en cadeauwinkels, die hun voorraad na de lockdown niet meer […]

Leave a comment Continue Reading →