Archive | Subsidiemogelijkheden RSS feed for this section

Aangifte omzetbelasting leidend voor TVL

Oordeel fiscus over aangifte omzetbelasting is leidend bij TVL-aanvraag. De RVO is teruggeroepen door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).De RVO wees de TVL-aanvragen van een ondernemer over Q2 en Q3 af vanwege twijfels over de juistheid van de opgegeven omzet.Volgens het CBb is het oordeel van de Belastingdienst echter leidend. Pas wanneer […]

Leave a comment Continue Reading →

Vaststelling TVL Q3 2021 start later

De deadline voor de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 3e kwartaal 2021 (TVL Q3) is verschoven naar 1 augustus 2022. Volgens Europese regelgeving mag Nederland tijdelijk steun verlenen aan ondernemers die schade ondervinden door de coronamaatregelen. Deze tijdelijke mogelijkheid loopt af op 30 juni 2022.Dat betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe coronasteun

De corona-steunmaatregelen voor ondernemers zijn weer geactiveerd. De belangrijkste maatregelen zijn de NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en betalingsuitstel. NOW Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december de NOW 5.0 aanvragen.Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen.Met deze regeling kunnen ze […]

Leave a comment Continue Reading →

Hervatting coronasteun TVL Q4 2021

Bedrijven die getroffen worden door de recente coronamaatregelen, kunnen weer rekenen op overheidssteun vanaf het vierde kwartaal van 2021. Van VLN naar TVL We krijgen een nieuwe TVL periode: TVL Q4 2021 (Tegemoetkoming Vaste Lasten). De aangekondigde regeling Vaste lasten voo Nachtsluiting (VLN) vervalt hierdoor. Voorwaarden TVL Q4 TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het […]

Leave a comment Continue Reading →

Accountants in tijdnood door loonsubsidieregeling NOW1

Accountants zijn druk met de controlewerkzaamheden voor coronasteunmaatregelen zoals de NOW1.Door de strenge eisen dreigt er voor veel ondernemers een financieel debacle. Accountantsverklaring Een accountantsverklaring is een vereiste wanneer een bedrijf meer dan 100.000 euro heeft ontvangen aan loonsubsidie (NOW1) vanwege corona. Accountants van Deloitte en PwC waarschuwen dat zij de vereiste goedkeurende verklaring niet […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL Q2 2021 25 juni open

Vrijdag 25 juni gaat de TVL Q2 2021 open. Q2 2021 gaat op 25 juni 2021 om 8.00 uur open. U kunt aanvragen via www.rvo.nl/tvl. Deze regeling is ook voor ondernemers die tussen 16 maart en 30 juni 2020 zijn gestart met hun bedrijf, en voor de grote ondernemingen.Het maximum bedrag voor mkb’ers is € […]

Leave a comment Continue Reading →

Samenloop TVL en NOW

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Leave a comment Continue Reading →

Verlenging coronasteunmaatregelen

Het kabinet is van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Hierbij de belangrijkste voorgenomen steunmaatregelen. Tozo en TONK Het kabinet stelt voor de TOZO (steun voor zzp’ers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal. De focus van de […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL juni-september 2020 voor 1 juni 2021 afrekenen

Ondernemers die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben gekregen voor de periode juni-september 2020, moeten voor 1 juni 2021 de werkelijke omzet doorgeven. Met de werkelijke omzet wordt de definitieve subsidie bepaald. Na ontvangst van het verzoek tot vaststellen, dient u de werkelijke omzet zelf door te geven. De sluitingsdatum voor de vaststelling is 1 juni […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL Q2 2021 aanvragen

U kunt TVL Q2 2021 naar verwachting in de tweede helft van juni 2021 aanvragen. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update. Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze periode draaiden zij door […]

Leave a comment Continue Reading →