Archive | Stichtingen en verenigingen RSS feed for this section

Aanscherping controle giften

Het fiscaalvriendelijk schenken aan goede doelen gaat veranderen. Contante giften via de collectebus zijn, als het aan het kabinet ligt, binnenkort niet langer aftrekbaar. Het is voor de Belastingdienst namelijk moeilijk te controleren of de gift wel is gedaan. Dat schrijft het AD op basis van een Kamerbrief van staatssecretaris Menno Snel. Slim invulscherm Bovendien […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuw besluit vrijstelling vennootschapsbelasting voor stichtingen of verenigingen

Er is een nieuw besluit vrijstelling vennootschapsbelasting voor stichtingen of verenigingen die maar beperkt winst maken. Bij dit besluit vindt u een schema met stappenplan. Daarmee kunt u nakijken of uw stichting of vereniging wel of niet is vrijgesteld. LET OP Soms is het voordeliger om niet te worden vrijgesteld. U moet in dat geval […]

Leave a comment Continue Reading →

Aanvraagformulier ANBI instelling vernieuwd

De Belastingdienst heeft het Aanvraagformulier Beschikking ANBI instelling vernieuwd. Met dit formulier kan een instelling een ANBI beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. LET WEL Onvolledig of verkeerd ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. LET WEL Stuur ook alle benodigde bijlagen mee.

Leave a comment Continue Reading →

Afzien van kostenvergoeding is gift

Kunt u de gemaakte kosten declareren bij de (culturele) ANBI, maar ziet u hiervan af? Dan doet u een gift. U mag deze gift aftrekken als een gewone gift. U moet wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen: Het is een ANBI of culturele ANBI. De (culturele) ANBI heeft […]

Leave a comment Continue Reading →

Afzien van vergoeding is gift

Afzien van een vergoeding voor werkzaamheden die u voor een goed doel uitvoert is aftrekbaar als gift. Voorwaarden u heeft een verklaring van het goede doel dat u zich heeft ingezet als vrijwilliger; u kunt aanspraak maken op de in de verklaring genoemde vergoeding; het goede doel kan en wil u de vergoeding ook betalen; […]

Leave a comment Continue Reading →

ANBI-status en bestuurssamenstelling

Uit het beschikkingsmachtscriterium uit de toelichting van de AWR blijkt dat niet één persoon statutair en feitelijk de volledige zeggenschap over het vermogen mag hebben. Niemand mag over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn/haar eigen vermogen. Zowel de statuten als de interne organisatie moeten dit onmogelijk maken. Praktische richtlijnen Zorg dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Informatieplicht na einde ANBI-status

Instellingen waarvan de ANBI-status is beëindigd moeten verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de belastingdienst doorgeven. ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over: het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde; het bedrag dat de instelling […]

Leave a comment Continue Reading →

ANBi status voor katholiek nieuwsblad

Rechtbank Gelderland heeft uitgesproken dat een stichting die een nieuwsblad uitgeeft een ANBI instelling is. Het stimuleren en uitdragen van een bepaalde geloofsleer, in dit geval het katholieke geloof, dient het algemeen nut volgens de rechtbank. In haar statutaire doelstelling en bij haar feitelijke werkzaamheden staat het verkondigen van de blijde boodschap van Jezus Christus […]

Leave a comment Continue Reading →

ANBI status ingetrokken met terugwerkende kracht

De Belastingdienst heeft van 2.200 goede doelen de belastingaftrek voor donateurs geschrapt. Voor 1 januari 2014 moesten alle goede doelen meer openheid geven op een (eigen) website. Omdat veel organisaties begin dit jaar nog niet aan die eis voldeden kregen zij tot 1 juli 2014 de tijd om dat alsnog te doen. Ook na herhaalde […]

Leave a comment Continue Reading →

ANBI: internetadres vóór 1 juli naar belastingdienst !

ANBI-instellingen moeten voor 1 juli 2014 hun internetadres doorgeven aan de belastingdienst. LET OP Doet u dat niet, dan bent u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 uw ANBI-status kwijt en zijn onder meer de ontvangen giften bij de gevers niet meer fiscaal aftrekbaar. Zie Stichtingen en verenigingen en ANBI-instellingen.

Leave a comment Continue Reading →