Archive | Sociale zekerheid RSS feed for this section

Compensatie vrouwelijke zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 hebben de moeders, die als zelfstandige werken, via de Wet zwangerschaps- […]

Leave a comment Continue Reading →

Duur WW-uitkering verlaagd per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs verlaagd tot maximaal 24 in plaats van maximaal 38 maanden. Dit gebeurt met één maand per kwartaal, te rekenen vanaf 1 januari 2016. Dus per 1 april 2016 valt er weer een maand af, dus nog maximaal 36 maanden. Vanaf 2019 is de […]

Leave a comment Continue Reading →

AOW uitkering 2016

De AOW-uitkeringen zijn afhankelijk van uw woonsituatie en of u getrouwd bent of samenwoont. Voor de AOW bedragen 2016 verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Leave a comment Continue Reading →

AOW leeftijd bepalen?

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 in stappen van 3 maanden omhoog en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Definitieve AOW-leeftijd Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de gemiddelde levensverwachting die het CBS […]

Leave a comment Continue Reading →

WW-premie 2016

Werknemers gaan met ingang van 2016 nog geen WW-premies betalen. De WW-premie voor werknemers was in 2009 op nihil gezet, om daarmee de koopkracht van de werknemers te verbeteren. In 2013 bij de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Wul) werd de werknemerspremie ook wettelijk afgeschaft. De uitkeringspot is nu leeg. De vakbonden willen dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Afspraken over derde WW-jaar

De maximale duur van de WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 verkort tot maximaal 24 maanden, zie Wijzigingen WW per 1 januari 2016. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken […]

Leave a comment Continue Reading →

Andere berekening WW-uitkering

Sinds 1 juli 2015 is de berekening van de WW-uitkering gewijzigd. Voor 1 juli 2015 was een WW-dagloon gebaseerd op het totaal verdiende loon in het jaar ervoor gedeeld door het aantal gewerkte dagen. De wijziging per 1 juli 2015 houdt in dat de deler altijd 261 dagen wordt. Onder andere voor flexwerkers en seizoenarbeiders […]

Leave a comment Continue Reading →

Bijstandsuitkering aanvragen

De WWB, de Wet werk en bijstand, regelt het recht op een bijstandsuitkering. U vraagt een bijstandsuitkering aan bij UWV. Dit doet u via werk.nl. Daar staat ook informatie over werk zoeken. De sociale dienst in uw gemeente beoordeelt of u bijstand kunt krijgen en betaalt de uitkering aan u. Heeft u de AOW-leeftijd nog […]

Leave a comment Continue Reading →

Studiefinanciering per 1 september

Vanaf 1 september 2015 verandert de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs. De basisbeurs vervalt voor nieuwe studenten in het HBO en Universitair onderwijs en wordt vervangen door een vrijwillige lening. Studenten kunnen iedere maand maximaal € 854,13 lenen (2016: € 862,50). Daarnaast kunnen zij nog € 162,58 per maand lenen voor het collegegeld. […]

Leave a comment Continue Reading →

Wijzigingen WW-uitkering per 1 juli 2015

Op grond van de Wet werk en zekerheid treden per 1 juli 2015 de volgende wijzigingen op in de WW-uitkering: Na 6 maanden werkloosheid is elke baan passend werk, ongeacht niveau of salaris. Een werkloze die vanuit de WW gaat werken voor een lager loon dan voor zijn/haar werkloosheid, mag elke 30 cent van elke […]

Leave a comment Continue Reading →