Archive | Schenk- en erfbelasting RSS feed for this section

180 dagen en de erfbelasting

Indien iemand een schenking heeft gedaan binnen 180 dagen voor zijn overlijden, dan wordt deze schenking tot de nalatenschap gerekend en moet daar erfbelasting over worden geheven. Om te voorkomen dat er over de schenking zowel schenkbelasting als erfbelasting wordt geheven, is een bepaling in de wet opgenomen dat de erfgenaam de betaalde schenkbelasting in […]

Leave a comment Continue Reading →

Buitenlandse belastingplichtige schenkt in Nederland

Een schenking is in Nederland belast als de schenker ten tijde van de schenking in Nederland woonde; het zogenaamde ‘woonplaatsbeginsel’.  De schenking is ook in Nederland belast als de schenker de Nederlandse nationaliteit heeft én binnen 10 jaar nadat hij Nederland heeft verlaten de schenking doet. En ook als de schenker niet de Nederlandse nationaliteit heeft en nog geen heel jaar uit […]

Leave a comment Continue Reading →

Tarieven schenk-en erfbelasting 2017

Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2017 Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind […]

Leave a comment Continue Reading →

Schenkbelasting en eigen woning

Bij een samenstel van rechtshandelingen – verkoop van de eigen woning en gelijktijdig een schenking van een deel van de koopsom – geldt de WOZ-waarde van de eigen woning, zie ook Erfbelasting: waardering eigen woning. Zie ook HR:2016:319.

Leave a comment Continue Reading →

Erfbelasting: waardering eigen woning

De Hoge Raad heeft op 21 februari 2014 bepaald dat het verplichte gebruik van de WOZ-waarde bij de waardering van een woning voor de erfbelasting is toegestaan en niet in strijd is met artikel 1 van het eerste protocol van het EVRM. In de desbetreffende casus ging het om het volgende: Moeder komt op 1 november […]

Leave a comment Continue Reading →