Archive | Publicatieplicht RSS feed for this section

Publicatietermijn jaarrekening 2016

Op 1 november 2015 is de nieuwe Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan. Een andere belangrijke wijziging is dat de deponeringstermijnen voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Nieuwe termijnen Termijn opmaken Termijn uitstel Termijn vaststellen Totaal Vennootschap met gelijke bestuurder(s)/aandeelhouder(s) 5 maanden 5 maanden – 10 […]

Leave a comment Continue Reading →

Deponeren jaarrekening 2016 wijzigt

Wat de BV’s moeten publiceren hangt af van de Omvang van de rechtspersoon. Tot en met het boekjaar 2015 kan nog op papier via de post worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Vanaf 2016 is dat alleen nog mogelijk via SBR of via de online service “Zelf deponeren jaarrekening” op de website van de […]

Leave a comment Continue Reading →

Deponeringstermijn bestuurders ongewijzigd

Door de FLEX BV-wetgeving 2012 is de uiterste publicatiedatum van de jaarrekening voor een aantal gevallen vervroegd tot 8 december van het daaropvolgende jaar. De uiterste datum was 31 januari van het daarop volgende jaar. Deze datum van 8 december gold voor BV’s waar de aandeelhouders tevens bestuurder(s) of commissaris(sen) zijn, zie Publicatieplicht jaarrekening vervroegd. […]

Leave a comment Continue Reading →

Deponeren jaarrekening wijzigt in 2014

Vanaf 1 januari 2014 accepteert de KvK van kleine bedrijven geen jaarrekeningen meer via de e-mail en wordt deponeren met SBR mogelijk. Vanaf 2016 kan dat ook niet meer op papier. Het deponeren kan vanaf 2014 via onze SBR software. U behoeft daarvoor geen actie te ondernemen. Ook komt de Kamer van Koophandel met een […]

Leave a comment Continue Reading →

Publicatieplicht jaarrekening vervroegd!

Door de FLEX BV-wetgeving 2012 is de uiterste publicatiedatum van de jaarrekening 2012 voor een aantal gevallen vervroegd tot 8 december 2013. De uiterste datum was 31 januari van het daarop volgende jaar. Dit komt doordat de vaststelling van de jaarrekening is vereenvoudigd per 1 oktober 2012. In de wet staat dat de datum van […]

Leave a comment Continue Reading →