Archive | Personeelszaken RSS feed for this section

Wettelijk minimumloon januari 2023

Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 10,15 procent. In onderstaande tabel ziet u de minimumlonen die vanaf 1 januari 2023 gelden en hoe die zich verhouden ten opzichte van 2022. Aantal uren 1-7-2022           1-1-2023      Stijging Maandloon       € 1.756,20        € 1.934,40        10,15 % Bij 36 uur          €      11,26        €      12,40        10,15 % Bij 38 […]

Leave a comment Continue Reading →

Keuzehulp voor verlofsoorten WAZO

UWV heeft een keuzehulp gepubliceerd voor verlofregelingen die mogelijk zijn volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO). Met deze keuzehulp ziet u op welke soorten verlof de werknemer recht heeft en wat u dan moet regelen. Werknemers die hun gezin uitbreiden kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof.Dit is geregeld in de Wet arbeid en […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe wetgeving voor werkgevers

In Europa geldt de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook in Nederland is daarom een wetsvoorstel ingediend; de wet wijzigt met ingang van 1 augustus 2022. Hieronder volgen een aantal belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel.  Informatieplicht  Op dit moment bent u als werkgever al verplicht om bepaalde informatie te verstrekken aan uw (nieuwe) medewerkers. Bijvoorbeeld […]

Leave a comment Continue Reading →

Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Nu heeft iedere ouder het recht om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar. In beginsel is dit onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in werking en kunnen medewerkers voor 9 van de 26 weken een uitkering ontvangen van UWV. De hoogte van […]

Leave a comment Continue Reading →

Wijziging WAB per 1 juli 2021

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. In artikel 7:628a, lid […]

Leave a comment Continue Reading →

Verruiming verlofsparen

Vanaf 2021 mogen werknemers meer verlof sparen om eerder te kunnen stoppen met werken. Tot en met 2020 geldt dat er maximaal 50 weken verlof gespaard mag worden, vanaf 2021 wordt dit verruimd naar 100 weken. Een werknemer die hiervan optimaal gebruikmaakt, kan dus bijna twee jaar eerder stoppen met werken met behoud van loon.

Leave a comment Continue Reading →

Vergoeding studiekosten kinderen

Indien u werknemers in dienst hebt met studerende kinderen, dan kunt u de studiekosten van de kinderen vergoeden. Dit kan op verschillende manieren. U kunt de studiekosten op 4 manieren vergoeden: vergoeding belasten bij de werknemer; studietoelage die de werknemer ontvangt, aanwijzen als eindheffingsloon; zelfstandige studietoelage rechtstreeks aan het kind uitbetalen; studietoelage betalen vanuit een […]

Leave a comment Continue Reading →

Aanvullend geboorteverlof partner

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle partners van net bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Het loon tijdens dit verlof wordt door het UWV betaald, maar u moet als werkgever de aanvraag hiervoor doen. Regulier geboorteverlof Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 1 werkweek geboorteverlof.Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt u 30 uur […]

Leave a comment Continue Reading →

Minimumlonen per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2020.Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020: € 1.680,00 per maand; € 387,70 per week; € 77,54 per dag. De nieuwe minimumloonbedragen zijn als volgt vastgesteld: Leeftijd Staffeling Per maand […]

Leave a comment Continue Reading →

WAB: meer tijd voor aanpassen arbeidsovereenkomsten

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, krijgen 3 maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie in 2020. Dit schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor […]

Leave a comment Continue Reading →