Archive | Personeel en belastingen RSS feed for this section

Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor dienstreizen zijn gewijzigd. Op de internetsite van CAO Rijk vindt u de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2023. De verblijfskostenvergoedingen zijn tot bepaalde bedragen gericht vrijgesteld. Deze bedragen gelden voor ambtenaren op dienstreis.U kunt dezelfde bedragen gebruiken voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023

Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 in 2023 per maaltijd. Voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, kunt u, onder voorwaarden, een onbelaste vergoeding geven van € 2 in […]

Leave a comment Continue Reading →

Gebruikelijk loon 2023

Voor 2023 zijn er een paar wijzigingen voor het gebruikelijk loon van de directeur grootaandeelhouder. Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de DGA bedraagt vanaf 2023 € 51.000.Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Voor de DGA is het dus verstandig om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast. Het gebruikelijk loon […]

Leave a comment Continue Reading →

Bijtelling fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec. Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de fiets ook […]

Leave a comment Continue Reading →

Vervroegd uittreden fiscaal gunstiger

Vanaf 2021 wordt het fiscaal gunstiger indien een werknemer vervroegd wil uittreden. De werkgevers worden tegemoetgekomen indien een werknemer moeite heeft om gezond te blijven doorwerken tot de ingangsdatum van hun AOW-uitkering. Naast de belasting die de werknemer zelf betaalt over de ontslagvergoeding, waarmee hij de periode tot zijn pensionering kan overbruggen, moet de werkgever […]

Leave a comment Continue Reading →

Duplicaat gedifferentieerde premie Whk aanvragen

Rond 5 december heeft de belastingdienst brieven met het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) voor 2021 verstuurd. Deze brieven gaan naar het adres van de werkgever, niet naar het adres van de intermediair. Hebt u de brief eind december nog niet gekregen? Vraag dan een duplicaat aan. U kunt een duplicaat aanvragen door een brief te […]

Leave a comment Continue Reading →

Stagiair en loonkostenvoordeel

Een betaalde stagiair kan ook een doelgroepverklaring ontvangen als hij voldoet aan de voorwaarden. De werkgever heeft dan recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Voorwaarden voor een doelgroepverklaring Het gaat vooral om:  oudere werknemers met een uitkering;  werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;  werknemers met een arbeidsbeperking.  werknemers die zijn hergeplaatst in een nieuwe of aangepaste functie als […]

Leave a comment Continue Reading →

DGA-loon en spaargeld-BV

De werkzaamheden van de DGA voor de spaargeld-BV zullen zeer beperkt zijn. In art. 12a Wet LB 1964 staat een goedkeuring dat je geen gebruikelijk loon hoeft te verlonen, wanneer een reële vergoeding voor de werkzaamheden niet hoger dan € 5.000 zou zijn.Het aanhouden van een spaarrekening is bijzonder weinig werk.Je hoeft dus geen gebruikelijk […]

Leave a comment Continue Reading →

Kennisdocument premiedifferentiatie vernieuwd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 december een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW vindt u een bijlage met situaties waarin werkgever en werknemer tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigen en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie. Er […]

Leave a comment Continue Reading →

Fiets van de zaak vanaf 2020

Werknemers die een fiets ter beschikking krijgen van de werkgever hebben met ingang van 2020 te maken met nieuwe regelgeving met een fiscale bijtelling van 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenprijs. Deze bijtelling geldt ook wanneer een werknemer de fiets van de zaak alleen gebruikt voor het reizen van en naar het werk. […]

Leave a comment Continue Reading →