Archive | Personeel en belastingen RSS feed for this section

Bijtelling fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec. Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de fiets ook […]

Leave a comment Continue Reading →

Vervroegd uittreden fiscaal gunstiger

Vanaf 2021 wordt het fiscaal gunstiger indien een werknemer vervroegd wil uittreden. De werkgevers worden tegemoetgekomen indien een werknemer moeite heeft om gezond te blijven doorwerken tot de ingangsdatum van hun AOW-uitkering. Naast de belasting die de werknemer zelf betaalt over de ontslagvergoeding, waarmee hij de periode tot zijn pensionering kan overbruggen, moet de werkgever […]

Leave a comment Continue Reading →

Duplicaat gedifferentieerde premie Whk aanvragen

Rond 5 december heeft de belastingdienst brieven met het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) voor 2021 verstuurd. Deze brieven gaan naar het adres van de werkgever, niet naar het adres van de intermediair. Hebt u de brief eind december nog niet gekregen? Vraag dan een duplicaat aan. U kunt een duplicaat aanvragen door een brief te […]

Leave a comment Continue Reading →

Stagiair en loonkostenvoordeel

Een betaalde stagiair kan ook een doelgroepverklaring ontvangen als hij voldoet aan de voorwaarden. De werkgever heeft dan recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Voorwaarden voor een doelgroepverklaring Het gaat vooral om:  oudere werknemers met een uitkering;  werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;  werknemers met een arbeidsbeperking.  werknemers die zijn hergeplaatst in een nieuwe of aangepaste functie als […]

Leave a comment Continue Reading →

DGA-loon en spaargeld-BV

De werkzaamheden van de DGA voor de spaargeld-BV zullen zeer beperkt zijn. In art. 12a Wet LB 1964 staat een goedkeuring dat je geen gebruikelijk loon hoeft te verlonen, wanneer een reële vergoeding voor de werkzaamheden niet hoger dan € 5.000 zou zijn.Het aanhouden van een spaarrekening is bijzonder weinig werk.Je hoeft dus geen gebruikelijk […]

Leave a comment Continue Reading →

Kennisdocument premiedifferentiatie vernieuwd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 december een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW vindt u een bijlage met situaties waarin werkgever en werknemer tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigen en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie. Er […]

Leave a comment Continue Reading →

Fiets van de zaak vanaf 2020

Werknemers die een fiets ter beschikking krijgen van de werkgever hebben met ingang van 2020 te maken met nieuwe regelgeving met een fiscale bijtelling van 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenprijs. Deze bijtelling geldt ook wanneer een werknemer de fiets van de zaak alleen gebruikt voor het reizen van en naar het werk. […]

Leave a comment Continue Reading →

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking. In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en […]

Leave a comment Continue Reading →

Maandelijkse loonaangifte DGA

Als een dga maandelijks loon geniet, moet u dit loon maandelijks verwerken in de aangifte loonheffingen. Het is niet toegestaan om het volledige loon te verwerken in de aangifte van december. U moet het loon en de loonheffingen verwerken in de aangifte over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt. Dit is het moment waarop: de […]

Leave a comment Continue Reading →

Voorziening voor transitievergoeding

Kan er een voorziening worden getroffen voor een transitievergoeding? Voorwaarden voor een voorziening Als u ten laste van de winst een voorziening wilt vormen, gelden er drie voorwaarden die in een eerder arrest door de Hoge Raad zijn geformuleerd: vereist is dat de uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de […]

Leave a comment Continue Reading →