Archive | Pensioenen RSS feed for this section

Wat je met de ODV kunt doen

Veel DGA’s kozen er voor om hun pensioen in eigen beheer om te zetten in een zogenoemde oudedagsverplichting (hierna: ODV). Deze ODV’s staan dan nog steeds op de balans van hun BV. Dat is echter niet altijd gewenst. In sommige gevallen kan de ODV worden afgestort in een lijfrente. Algemeen De ODV keert in de […]

Leave a comment Continue Reading →

Overzicht u-rendementen en marktrenten

Zie hiervoor Overzicht per 20 mei 2020.

Leave a comment Continue Reading →

Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. Vanaf dat moment hebt u ook te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2013 verandert ieder jaar de AOW-leeftijd. Kijk in de tabel hieronder wanneer u de AOW-leeftijd bereikt.  Uw geboortedatum Jaar waarin u  AOW krijgt Leeftijd waarop uw  AOW-uitkering ingaat Na 30 […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe regels afkoop klein pensioen

De overheid wil graag dat ‘pensioengeld’ ook echt pensioengeld blijft. Daarom kunnen pensioenuitvoerders er straks voor kiezen om, in plaats van die kleine pensioenen af te kopen, mee te doen aan automatische waardeoverdracht. Dat betekent dat jouw opgebouwde pensioen automatisch naar je nieuwe pensioenuitvoerder gaat als je van baan bent gewisseld. Heb je na vijf […]

Leave a comment Continue Reading →

Pensioenrechten verrekenen

Bij een echtscheiding worden er tussen de ex-echtgenoten meestal ook afspraken gemaakt over de verdeling van opgebouwde pensioenrechten. Voor het ouderdomspensioen is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. In deze wet is geregeld dat de helft van de opgebouwde pensioenrechten toekomt aan de ex-partner. LET OP Bij een gelijke verevening is er fiscaal […]

Leave a comment Continue Reading →

Nog 14 dagen voor eerste stappen uitfasering Pensioen Eigen Beheer

U heeft nog tot 1 juli 2017 voor de eerste stappen in verband met uitfasering Pensioen Eigen Beheer. Op 30 juni 2017 loopt de coulanceperiode voor de uitfasering van Pensioen Eigen Beheer af. Welke stappen moeten in ieder geval vóór 1 juli 2017 zijn genomen? De dga en de bv moeten afspreken dat de huidige […]

Leave a comment Continue Reading →

Uitfasering stamrechten niet mogelijk

Vraag Voor in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken geldt van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 op grond van de artikelen 38n en 38o van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) een afkoopregeling. Is deze mogelijkheid van afkoop ook van toepassing voor in eigen beheer verzekerde lijfrenten en stamrechten? Antwoord Nee, […]

Leave a comment Continue Reading →

Oudedagsverplichting

Een oudedagsverplichting is een nieuw soort oudedagsvoorziening, zie Uitfasering pensioen in eigen beheer. De oudedagsverplichting lijkt nog het meeste op een bancaire lijfrente (een vorm van banksparen). In de opbouwfase wordt de oudedagsverplichting namelijk jaarlijks verhoogd met de bijschrijving van rente en in de uitkeringsfase wordt de oudedagsverplichting in 20 jaarlijkse termijnen uitgekeerd. Bij overlijden […]

Leave a comment Continue Reading →

Informatieformulier uitfasering pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als directeur-grootaandeelhouder geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Zie hiervoor: Uitfasering pensioen in eigen beheer dichtbij. U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioenrechten af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Wilt u uw pensioenrechten afkopen of omzetten? Dan moet u de belastingdienst daarover informeren. Dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Uitfasering PEB gaat door

Op 20 december 2016 hield staatssecretaris Wiebes de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen nog tegen in de Eerste Kamer. De adviesbranche waarschuwde dat directeur-grootaandeelhouders door zijn plan een flinke aftrekpost op de winstbelasting zouden krijgen, zie Reden uitstel uitfasering PEB. Dit zou kunnen door de kosten en lasten van toekomstige […]

Leave a comment Continue Reading →