Archive | Overdrachtsbelasting RSS feed for this section

Bouwterrein m.i.v. 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is er eerder sprake van een bouwterrein. Er is dan sprake van een bouwterrein bij “onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met één of meer gebouwen”. Kennelijk geeft aan dat er objectieve gegevens nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn de aanvraag van een omgevingsvergunning of […]

Leave a comment Continue Reading →

Bewoonde onroerende zaak niet automatisch woning

Indien een onroerende zaak wordt bewoond, is dat voor de overdrachtsbelasting niet automatisch een woning. Dus is ook niet automatisch het 2% tarief van de overdrachtsbelasting van toepassing. LET OP De leveringsakte bepaalt of een onroerende zaak een woning is. Dit sprak de Rechtbank Den Haag op 28 juli 2015 uit, zie ECLI:NL:RBDHA:2015:9626. De situatie […]

Leave a comment Continue Reading →

Verkoop woning onder voorwaarden (VOV)

Wat is verkoop woning onder voorwaarden? Met een korting op de marktwaarde verkopen ondernemers via verschillende formules (nieuwe)woningen of vestigen beperkt zakelijke rechten. De korting varieert meestal tussen 10% en 25% van de marktwaarde van de woning/het beperkt zakelijk recht. De korting op de periodieke vergoeding voor het beperkt zakelijk recht (meestal een erfpachtrecht) kan […]

Leave a comment Continue Reading →

Verruimde termijn overdrachtsbelasting verlengd

Tot en met 31 december 2014 kan nog gebruik worden gemaakt van 2 verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting. Het gaat om de verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop van een onroerende zaak zie Overdrachtsbelasting. En om de verruimde termijn van 24 maanden bij samenloop van heffing van omzetbelasting (btw) en overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting bij doorverkoop […]

Leave a comment Continue Reading →

Kale bouwgrond: geen laag tarief overdrachtsbelasting

De Hoge Raad heeft recent uitgesproken dat het verlaagde tarief in de overdrachtsbelasting (2% in plaats van 6%) niet van toepassing is op de verkrijging van alleen kale bouwgrond voor een woning. Op de verkrijging van een nieuwe woning in aanbouw is het verlaagde tarief wel van toepassing, maar dat is pas als de fundering […]

Leave a comment Continue Reading →

Vrijstellingen overdrachtsbelasting bij herverkaveling en inrichting landelijk gebied

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een geactualiseerd besluit twee nieuwe goedkeuringen opgenomen waarbij onder voorwaarden recht bestaat op een vrijstelling in de overdrachtsbelasting. Verdeling van een gemeenschap van samenwoners De eerste goedkeuring betreft de verdeling van een gemeenschap van samenwoners nadat de tot de te verdelen gemeenschap behorende onroerende zaken betrokken zijn geweest bij […]

Leave a comment Continue Reading →