Archive | Omzetbelasting RSS feed for this section

Verlaging btw op energiekosten

De overheid heeft de btw op energie verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt vooralsnog alleen voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. De verlaging van deze btw wordt niet automatisch verwerkt op je energierekening. Controleer bij je energieleverancier of je actie moet ondernemen om je termijnbedragen aan […]

Leave a comment Continue Reading →

BTW aangifte via oude portaal afgesloten

De btw-aangifte over december 2021 en het 4e kwartaal van 2021 is de laatste die u nog kunt doen via het oude ondernemersportaal.Daarna moeten alle ondernemers overstappen naar 1 van de andere manieren van aangifte doen. Na 31 januari 2022 is het oude ondernemersportaal (‘Digitaal aangeven ondernemers’) niet meer beschikbaar. Daarna kunt u alleen nog […]

Leave a comment Continue Reading →

BTW-regels afstandsverkopen veranderen

In 2021 wijzigen de Europese Unie (EU) btw-regels voor grensoverschrijdende online verkopen.Door IT-problemen en de COVID-19 pandemie zijn de beoogde wijzigingen per 1 januari 2021 uitgesteld naar 1 juli 2021. Afschaffing drempels voor afstandsverkopen van goederen Onder afstandsverkopen verstaan we de verkoop van goederen aan consumenten waarbij de goederen vanuit een EU-land naar een ander […]

Leave a comment Continue Reading →

Zaken doen buiten de EU

Als u als BTW ondernemer zaken doet met ondernemers buiten de EU, dan heeft u een EORI-nummer nodig.Dit geldt dus ook voor het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020. Het EORI-nummer hebt u nodig om zaken met de douane te kunnen regelen, bijvoorbeeld bij de invoer van goederen uit het VK naar Nederland. Aanvraag U […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingplan wijzigingen in de btw

In het belastingplan zijn twee voorgenomen wijzigingen benoemd. E-commerce Momenteel moet er per lidstaat een bepaalde omzetgrens worden overschreden alvorens men geconfronteerd wordt met buitenlandse btw. Deze omzetgrenzen komen te vervallen.Een daaraan gekoppelde vereenvoudiging is dat het niet meer noodzakelijk zal zijn om in meerdere lidstaten een btw-nummer te hebben. Er kan elektronisch aangifte worden […]

Leave a comment Continue Reading →

Afgifte btw-identificatienummer aan startende ondernemers kan in januari langer duren

Meldt u zich aan als nieuwe ondernemer? Dan krijgt u normaal gesproken binnen 2 weken een brief van de Belastingdienst ons met uw btw-identificatienummer (btw-id). In januari kan dit langer duren. Dit komt doordat het aantal aanmeldingen veel groter is dan gebruikelijk. Het btw-id vermeldt u op uw facturen en website. Zo maakt u zich bij zakenrelaties […]

Leave a comment Continue Reading →

BTW aftrek herzien bij OVOB?

Onder de nieuwe KOR (OVOB) worden prestaties die volgens de normale btw-regels belast zijn, vrijgesteld van btw. En op het moment dat u uit de regeling stapt geldt het omgekeerde. Dus u kunt op een aantal momenten te maken krijgen met herziening van de btw, namelijk: bij het aanmelden van uw deelname aan de nieuwe KOR als […]

Leave a comment Continue Reading →

OVOB en inkoop diensten uit buitenland

Een ondernemer die de nieuwe kleineondernemersregeling (OVOB) toepast is voor de regels voor de plaats van dienst nog steeds ondernemer. Als zo’n ondernemer een dienst afneemt van een ondernemer uit een ander EU-land en de dienst valt onder de B2B-hoofdregel, moet je de btw verleggen. De afnemer moet bij het regiokantoor om een incidentele aangifte verzoeken, om […]

Leave a comment Continue Reading →

Geldig btw-nummer bij buitenlandse transacties

In het kader van de strijd tegen internationale btw-fraude wordt per 1 januari 2020 de eis aangescherpt, dat u op het moment van transactie de beschikking moet hebben over een geldig btw-nummer van de afnemer. Of het nummer geldig is, kunt u controleren op http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl Wij adviseren u daarom, om de geldigheid te controleren en […]

Leave a comment Continue Reading →

Kerstpakket en omzetbelasting

Alleen als u op jaarbasis voor minder dan € 227 per werknemer verstrekt, dan is de omzetbelasting ook op kerstpakketten als voorbelasting aftrekbaar. Daaronder valt ook de omzetbelasting op bijvoorbeeld bedrijfsfitness of een personeelsfeest op locatie of de kosten van eten en drinken voor het personeel. Komt u boven de € 227 per werknemer uit, […]

Leave a comment Continue Reading →