Archive | Mantelzorg RSS feed for this section

Hoe mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt nog tot 2015 een mantelzorgcompliment krijgen via de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Daarna nemen de gemeenten dit over, zie ook Mantelzorg. Indien u zorg krijgt van een mantelzorger en u een CIZ indicatie hebt voor AWBZ-zorg persoonlijke verzorging, voor minimaal 371 dagen, dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen. Dat is een aardigheidje van € […]

Leave a comment Continue Reading →

Meer mantelzorgers kunnen bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Juli 2013 De groep huurders met een of meer inwonende mantelzorger(s) die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt uitgebreid. Een regeling daartoe is vandaag door de minister Wonen in de Staatscourant gepubliceerd. Met de aanpassing kunnen meerpersoonshuishoudens waarvan iemand een langdurige indicatie heeft voor extramurale zorg (‘thuiszorg’) een beroep doen op de hardheidsclausule […]

Leave a comment Continue Reading →