Archive | Loonheffing RSS feed for this section

Besluit correctieverplichting geactualiseerd

In het besluit over correctieverplichtingen keurt de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst goed dat in bepaalde situaties geen correctieberichten loonheffingen ingediend hoeven te worden.De informatie in dit besluit is verduidelijkt en er zijn voorbeelden toegevoegd. Soms is het maken van correcties niet eenvoudig. Het kan dan gaan om zowel correcties op werknemersniveau als op collectief niveau. […]

Leave a comment Continue Reading →

Uitstel tot 1 juli 2020 loonaangifte kleine ondernemers

Om kleine ondernemers goed te ondersteunen bij het tijdig en veilig doen van hun loonaangifte geeft de Belastingdienst ongeveer 24.000 ondernemers die zelf hun loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. eHerkenning eHerkenning is door de Rijksoverheid ontwikkeld om de betrouwbaarheid […]

Leave a comment Continue Reading →

Handboek loonheffing 2018

De belastingdienst heeft het handboek loonheffingen 2018 gepubliceerd: Handboek loonheffingen januari 2018.

Leave a comment Continue Reading →

Bij 183 dagenregeling telt ook niet-werkdag mee

Op 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toepassing van de 183-dagenregeling voor de bepaling welk land heffingsbevoegd is over het loon van een werknemer. Voor de 183-dagen-eis in artikel 15 van het belastingverdrag met België gaat het volgens de Hoge Raad om de aanwezigheid in de werkstaat en zijn dus […]

Leave a comment Continue Reading →

Handboek loonheffingen 2017

De belastingdienst heeft het handboek loonheffingen gepubliceerd: Handboek loonheffingen 2017.

Leave a comment Continue Reading →

Handboek loonheffingen 2016

Elk kwartaal verschijnt een nieuwe uitgave van het handboek loonheffingen. Daarin worden duidelijk de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige uitgave aangegeven. De online-informatie houdt de belastingdienst in de loop van het jaar voortdurend actueel. Ook daar kunt u zien wat er is gewijzigd. Loonheffingeninformatie bekijken Handboek_loonheffingen_april_2016

Leave a comment Continue Reading →

Berekening loonheffing wijzigt, netto lager

Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Dit betekent dat de werknemer per maand tussen de € 3 en € 10 netto minder overhoudt dan nu. Hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er geheven wordt op het inkomen. De tarieven in box 2 en box 3 veranderen niet. Wijziging Vanaf 1 januari […]

Leave a comment Continue Reading →

Witte en groene tabel bij één werknemer?

Als een werkgever een werknemer loon geeft waarop deels de witte tabel en deels de groene tabel van toepassing is, dan mag dat niet in één inkomstenverhouding. De reden daarvoor is dat bij de witte tabel (loon uit tegenwoordige arbeid) arbeidskorting van toepassing is en bij de groene tabel (loon uit vroegere arbeid) niet. Mogelijke […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwsbrief loonheffingen 2016

De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2016’ is beschikbaar. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Nieuwsbrief_loonheffingen_2016_november 2015

Leave a comment Continue Reading →

Gevolgen belastingverdrag met Duitland

Per 1 januari 2016 treedt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking. Gevolg is dat een inwoner van Duitsland met een inkomen in Nederland van meer dan € 15.000 per jaar, daarover belasting moet betalen in Nederland. De uitkerende instantie moet daar loonheffing op inhouden. Voor 2016 geldt nog een overgangsrecht. Als u […]

Leave a comment Continue Reading →