Archive | Liquiditeitsbeheer en vermogen RSS feed for this section

Coronareserve vormen

Een onderdeel van de doorgevoerde COVID 19-steunmaatregelen betreft de invoering van de fiscale coronareserve.Deze reserve maakt het mogelijk om een verwacht verlies over 2020 alvast te verrekenen in 2019. Bij het vormen van een coronareserve wordt in 2019 ten laste van de winst een reserve gevormd over het te verwachten verlies over 2020.Het voordeel van […]

Leave a comment Continue Reading →

Dalende omzet – liquiditeitsbewaking

Dalende omzet heeft direct gevolgen voor de liquiditeit van uw bedrijf. Daarom is het belangrijk om de liquiditeitspositie te volgen. Een maandelijkse liquiditeitsbegroting geeft inzicht in de verwachte liquiditeiten. Om tot een goede prognose te komen verwerk je de liquiditeitsontwikkeling van het afgelopen jaar in een begroting voor het komende jaar. Deze begroting werk je […]

Leave a comment Continue Reading →