Archive | Kredietverlening/financiering RSS feed for this section

NOW 2.0 voor juni-september 2020

Vanaf 6 juli 2020 is het mogelijk om NOW 2.0 aan te vragen.De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers die te maken hebben met omzetverlies.Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Periode van aanvraag Met de aanvraag voor NOW 2.0 vraag je een tegemoetkoming in de loonkosten aan […]

Leave a comment Continue Reading →

Kredietmogelijkheid voor kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers is het momenteel heel lastig om financiële steun te verkrijgen.Daarom heeft de overheid de Kleine Krediet Corona (KKC) voor hen ingesteld.De overheid staat hierbij voor 95% garant voor een overbruggingskrediet voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000). Voor wie? Ondernemers met een omzet vanaf € […]

Leave a comment Continue Reading →

Overbruggingskrediet voor groeibedrijven

Vanaf 29 april 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is specifiek bedoeld voor groeibedrijven, zoals start-ups, scale-ups, innovatieve mkb’ers en mkb’ers zonder kredietrelatie bij een bank. De leningen die […]

Leave a comment Continue Reading →

Borgstelling MKB-krediet verruimd

Ondernemers met te weinig onderpand om geld te lenen, kunnen in verband met de coronacrisis verruimd gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).Daardoor komen ondernemers eerder in aanmerking voor een lening bij financiers, waaronder banken. De omvang van het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75% van de financiering. Deze regeling is toepasbaar op overbruggingsfinanciering. De […]

Leave a comment Continue Reading →

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn bekend.U moet deze aanvragen bij het UWV. Voorwaarden voor een tegemoetkoming in de loonkosten Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag […]

Leave a comment Continue Reading →

Banken geven uitstel van zakelijke betalingen

Banken komen in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen, die hun zakelijke klanten meer lucht geven.Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen.Dit hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. Het economische beeld voor ondernemers verslechtert […]

Leave a comment Continue Reading →

Bijzonder Beheer

Banken hanteren de volgende criteria om ondernemingen over te dragen aan Bijzonder Beheer: twee of meer verliesjaren; laag of negatief eigen vermogen; de bank moet een voorziening op het krediet nemen (het bedrag dat bij een kredietopzegging waarschijnlijk niet wordt terugbetaald); beslaglegging door derden op essentiële activa; kredietopzegging is noodzakelijk (bij reële verwachting dat rente- […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe bank Biesheuvel (DNOB)

De Nieuwe Ondernemersbank (DNOB) van ondernemersvoorman Hans Biesheuvel gaat 1 september dit jaar open, met 36 kantoren verspreid over het land. Met de bank wil Biesheuvel op een makkelijke en toegankelijke manier kredieten gaan verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf. Platform voor ondernemers Via de bestaande kanalen kunnen veel ondernemers vaak lastig financiering vinden, meent […]

Leave a comment Continue Reading →

Kredietunie: ondernemers lenen elkaar

Financiering vinden is voor veel ondernemers nog altijd lastig en banken verstrekken minder kredieten. Daarom zijn kredietunies in opkomst. Een kredietunie is een coöperatie waarin leden aan elkaar lenen. Dat gebeurt zonder winstoogmerk en met uitgesloten aansprakelijkheid. De financier kan hoogstens zijn inleg kwijt raken. Kredietunies verstrekken leningen tot € 250.000 tegen 5 – 6% […]

Leave a comment Continue Reading →

Ondernemerskredietdesk bundelt kredietvragen

Financiering vinden is voor veel ondernemers nog altijd lastig. Steeds vaker zal de oplossing liggen in een combinatie van verschillende financieringsvormen. Om al die vormen voor ondernemers inzichtelijk en toegankelijk te maken, hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB in juni de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) gelanceerd. Ook de alternatieve financiers (zoals crowdfunding, kredietunies, Qredits, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, […]

Leave a comment Continue Reading →