Archive | Kinderopvang RSS feed for this section

Vergoeding ouders kinderopvang

Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege corona de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling vielen. Het gaat om de ouders van kinderen die de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen en dus geen gebruik maken van kinderopvangtoeslag of een gesubsidieerd aanbod van […]

Leave a comment Continue Reading →

Wijzigingen kinderopvang 2019

Met ingang van 2019 is er een aantal wijzigingen in de kinderopvang. Kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag De kinderopvangtoeslag stijgt in 2019 voor alle ouders. Die gaan er daardoor een paar honderd euro tot een paar duizend euro op vooruit. Ook komen meer gezinnen in aanmerking voor het kindgebonden budget, het maximale inkomen daarvoor gaat […]

Leave a comment Continue Reading →

Kinderopvangtoeslag en stoppen met werken

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet […]

Leave a comment Continue Reading →

Kwart miljard meer voor de kinderopvangtoeslag

Het kabinet trekt volgend jaar bijna een kwart miljard meer uit voor de kinderopvangtoeslag. Hierdoor gaan bijna alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang er vanaf 1 januari op vooruit. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken in een brief aan […]

Leave a comment Continue Reading →

Personenregister kinderopvang

Met ingang van 2016 worden de gegevens van alle medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk opgenomen in een register. Dan is een betere screening op strafbare feiten mogelijk. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de Tweede Kamer op 8 september instemde. Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu gescreend. […]

Leave a comment Continue Reading →

Kinderopvangtoeslag 2016 omhoog

Gezinnen met twee kinderen in de opvang gaan er gemiddeld zo’n 100 euro per maand op vooruit. De kinderopvang is voor ouders tussen 2008 en 2013 door een serie bezuinigingen fors duurder geworden. Dat koopkrachtverlies wordt nu voor een deel hersteld. Vorig jaar ging de toeslag ook al iets omhoog. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken krijgt een […]

Leave a comment Continue Reading →

Financieringsstructuur kinderopvang verandert

Het kabinet wil de kinderopvang op een andere manier gaan financieren. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de nieuwe financiering uitvoeren. De nieuwe manier van financieren komt mede in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. Het kabinet wil de nieuwe financieringsstructuur per 1 januari 2018 laten ingaan. De 2e en de 1e kamer moeten de […]

Leave a comment Continue Reading →

Versterking positie ouders in opvang

De Tweede Kamer heeft op 3 februari ingestemd met de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen. De wet moet nog naar de Eerste Kamer; minister Lodewijk Asscher hoopt op invoering op 1 juli. De nieuwe wet verplicht kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus minstens een keer per jaar hun pedagogisch beleid te bespreken met de oudercommissie. […]

Leave a comment Continue Reading →

Accountantskosten last voor kinderopvang

Het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangifte (inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, inclusief accountantskosten) behoren tot de grootste administratieve lasten van de kinderopvang branche. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruk in de kinderopvang 2014’ dat minister Asscher van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dagopvangorganisaties Het opmaken van de jaarrekening is jaarlijks een grote kostenpost voor zowel […]

Leave a comment Continue Reading →

Tabel kinderopvangtoeslag 2015 gepubliceerd

Het ministerie van SZW heeft de tabel kinderopvangtoeslag 2015 gepubliceerd. Hiermee staan voor 2015 de maximum uurprijzen voor de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag vast. De inkomensklassen in de toeslagtabel en de maximum uurprijzen worden geïndexeerd. De nieuwe maximum uurprijzen zijn € 6,84 voor de dagopvang, € 6,38 voor de buitenschoolse opvang en € 5,48 voor […]

Leave a comment Continue Reading →