Archive | Juridisch RSS feed for this section

Elektronische handtekening rechtsgeldig?

Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft “een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authenticatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval”. Aan deze voorwaarden wordt voldaan als er gebruik wordt gemaakt van […]

Leave a comment Continue Reading →

Samenwonen en eigen huis

Gaat u samenwonen en heeft u een eigen huis, dan is het zaak om in een Samenlevingscontract of een ‘eigen geld contract’ vast te leggen of en wat er van deze woning tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. Dat kan later veel problemen voorkomen bij een mogelijk uit elkaar gaan van beide.  

Leave a comment Continue Reading →

Intentieverklaring bindend?

In een intentieverklaring verklaren partijen dat zij van plan zijn een overeenkomst te sluiten. Een intentieverklaring is geen bindende overeenkomst, tenzij in de intentieverklaring duidelijk is gemaakt dat dit wel zo is. LET OP Leg daarom expliciet vast dat de intentieverklaring wel of niet de kracht heeft van een bindende overeenkomst. Attentiepunten Leg expliciet vast […]

Leave a comment Continue Reading →

Digitaal procederen

Sinds 1 juli 2010 kan digitaal beroep worden aangetekend bij de Rechtbank. Dat kan alleen via de webapplicatie Digitaal procederen. LET OP U moet de verzendbewijzen goed bewaren. Het moet duidelijk zijn dat de processtukken daadwerkelijk verzonden zijn.

Leave a comment Continue Reading →

Rechtsbijstandverzekering: zelf jurist kiezen

In november 2013 sprak het Europees Hof uit dat je bij een verzekering voor rechtsbijstand het recht hebt om zelf een advocaat te kiezen. Eerst werd bij een juridisch conflict de zaak vrijwel altijd opgepakt door een jurist van de verzekeraar. Dat ging veelal prima, omdat een rechtsbijstandverzekeraar veel meer gelijksoortige zaken behandeld dan een […]

Leave a comment Continue Reading →

Pro-forma bezwaar en email

Indien u onvoldoende tijd hebt om een bezwaarschrift binnen de bezwaartermijn (meestal 6 weken) in te dienen, kunt u een proforma bezwaar indienen. U maakt dan bezwaar tegen de aanslag en tegelijk vraagt u om uitstel van de motivering. LET OP U moet dan wel binnen een redelijke termijn alsnog de motivering indienen. Het Gerechtshof […]

Leave a comment Continue Reading →

Fouten in algemene voorwaarden

In de praktijk beperken algemene voorwaarden niet altijd in voldoende mate het risico. Waar dient u rekening mee te houden? Indien u zaken doet met consumenten mag u de aansprakelijkheid niet volledig uitsluiten. Dat is juridisch ongeldig. De maximale betalingstermijn mag onder omstandigheden 60 dagen zijn, anders is het maximaal 30 dagen. Check bij een […]

Leave a comment Continue Reading →

Registratie intentieverklaring, onderhandse akte

Per 1 januari 2013 is de registratie van onderhandse akten bij de belastingdienst beperkt. U kunt deze laten registreren bij de Belastingdienst/Kantoor Rotterdam, Postbus 50961, 3007BC Rotterdam. Voorbeeld is een pandakte ter nakoming van een betaling door een debiteur. Ook voor bepaalde fiscale voornemens of intentieverklaringen met fiscale consequenties (veelal met terugwerkende kracht) is de […]

Leave a comment Continue Reading →

Sofinummer verdwijnt per 06-01-2014

Het sofinummer verdwijnt per 6 januari 2014. Vanaf deze datum ontvangt een (buitenlandse) werknemer een burgerservicenummer (BSN) na inschrijving in De Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Blijft dus alleen het burgerservicenummer over. Als de werkgever een nieuwe werknemer in dienst neemt, dan moet hij zijn burgerservicenummer (BSN) opnemen in de loonadministratie. Heeft een (buitenlandse) werknemer geen BSN, dan moet hij […]

Leave a comment Continue Reading →

Spookfacturen en acquisitiefraude

Acquisitiefraude en spookfacturen komen nog veel voor. Acquisitiefraude betreft vaak facturen voor niet geleverde diensten of goederen met relatief kleine bedragen. Of de factuur lijkt verdraaid veel op een factuur die u verwacht, zoals een vermelding in een bedrijvengids of een bijdrage aan één of ander bedrijfstak gerelateerd fonds dat niet bestaat. Aandachtspunten om geen […]

Leave a comment Continue Reading →