Archive | Jeugdzorg RSS feed for this section

Belastingvrijstelling pleegoudervergoeding blijft

De belastingvrijstelling voor de pleegoudervergoeding blijft waarschijnlijk bestaan.Sinds 1 januari 2013 bestaat een wettelijke vrijstelling ongeacht het aantal pleegkinderen dat wordt opgevangen. Daarvoor mocht men maximaal drie pleegkinderen hebben. Na 5 jaar zou deze regeling worden geëvalueerd.Uit deze evaluatie blijkt nu dat geen ongewenste effecten zijn opgetreden.Daarom wil het kabinet de vrijstelling van 2013 per […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingvrijstelling pleegvergoeding structureel

Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in de toekomst de vergoedingen niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dit voorstel heeft staatssecretaris Snel donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Wettelijke belastingvrijstelling Voor pleegouders geldt sinds 1 januari 2013 een wettelijke belastingvrijstelling […]

Leave a comment Continue Reading →

Extra geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) komt 17,8 miljoen euro extra beschikbaar voor de ondersteuning van initiatieven voor jongeren die als gevolg van de crisis geen werk hebben. Het extra geld is een aanvulling op de 41 miljoen euro die gemeenten vorig jaar uit het fonds ontvingen voor de regionale aanpak van jeugdwerkeloosheid. Het geld […]

Leave a comment Continue Reading →

Subsidieregeling transitiekosten jeugdzorg staat open

Jeugdhulporganisaties kunnen sinds 1 oktober 2014 subsidie aanvragen voor de vergoeding van bijzondere transitiekosten. Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt. De subsidieregeling ‘Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet’ geldt voor organisaties die jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering uitvoeren. Zij kunnen subsidie aanvragen voor drie soorten kosten: Onvermijdbare kosten die een organisatie maakt om in 2015 continuïteit […]

Leave a comment Continue Reading →

Bijdragen provincies jeugdhulp omhoog

De provincies trekken maximaal 20 miljoen euro uit voor de zogenaamde frictiekosten van de transitie. Zij doen dat om de transitie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De bureaus jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders vallen nu nog onder de verantwoordelijkheid van de provincies. De frictiekosten ontstaan door ontslagen onder personeel, af te bouwen organisaties of op […]

Leave a comment Continue Reading →

330 miljoen meer voor jeugdhulp

Gemeenten krijgen in 2015 3,9 miljard euro voor de transitie van de jeugdhulp, 330 miljoen meer dan in december 2013 is aangekondigd. Dat staat in de zogenaamde Meicirculaire van 30 mei van de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ. De stijging komt doordat bekend is welk deel van de Awbz-taken […]

Leave a comment Continue Reading →

Website transitieplannen voor gemeenten

Het Transitiebureau Jeugd heeft een nieuwe website gelanceerd met voorbeelden van gemeentelijke beleidsplannen voor de transitie van de zorg voor de jeugd naar de gemeenten, die al zijn vastgesteld. De plannen kunnen andere gemeenten helpen bij hun uitvoerings- en inrichtingskeuzes. De inhoud van de website Beleidsplan voor de jeugd bestaat uit informatie die gemeenten aanleveren. […]

Leave a comment Continue Reading →

Behandeling Jeugdwet 1e Kamer uitgesteld

De Eerste Kamer zal de nieuwe Jeugdwet niet op 28 januari behandelen. Als het kabinet op tijd aanvullende vragen beantwoordt, vindt de behandeling plaats op 11 februari. De Eerste Kamer kreeg op 10 januari antwoord van het kabinet op vragen die zij in december had gesteld tijdens een vergadering van de vaste commissie voor VWS. […]

Leave a comment Continue Reading →

Budget (transitie) jeugdzorg 2015 omhoog

Het totale budget dat wordt overgeheveld naar de gemeenten voor de transitie van de jeugdzorg wordt met 5 procent verhoogd. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS 5 december geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Niet alle gemeenten krijgen meer geld. 330 van de 408 gemeenten krijgen een hoger budget toebedeeld dan […]

Leave a comment Continue Reading →

1e Kamer behandelt Jeugdwet op 28 januari

De Eerste Kamer streeft ernaar het wetsvoorstel voor de Jeugdwet op 28 januari 2014 in haar plenaire vergadering te behandelen. De procedure voor de behandeling van de Jeugdwet werd 12 november bekend. Als de leden van de Eerste Kamer meer informatie nodig hebben na beantwoording van de vragen door het kabinet is een uitloop mogelijk tot […]

Leave a comment Continue Reading →