Archive | Jaarverslaggeving RSS feed for this section

HR bevestigt fiscale waardering pensioen in eigen beheer

De Hoge Raad bevestigt, dat bij de fiscale waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer een rekenrente van tenminste 4% moet worden gehanteerd, zie Pensioen in eigen beheer. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever onder ogen heeft gezien, dat de in de markt gebruikelijke rekenrente lager kan zijn dan 4%. De wetgever heeft dus aanvaard, dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Referentie Grootboek Schema (RGS)

Het Referentie Grootboek Schema is een vervolgstap in het standaardiseren van de financiële administratie en de informatievoorziening aan externe partijen zoals de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst en ook de banken voor uw kredietrapportages. RGS is een uitgebreid gestandaardiseerd grootboekrekeningschema. Het telt ongeveer 2.000 rekeningen. Dat is meer dan het rekeningschema van de gemiddelde […]

Leave a comment Continue Reading →

RJ: DGA-pensioen commercieel waarderen!

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2014-4 uitgebracht: ‘Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder’. Het is niet langer toegestaan pensioenvoorzieningen in eigen beheer voor directeuren-grootaandeelhouder (DGA’s) te waarderen tegen fiscale grondslagen. De waardering van de voorziening moet zijn gebaseerd op de ‘beste schatting’ van de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting. Alleen indien de waardering volgens fiscale grondslagen niet materieel […]

Leave a comment Continue Reading →