Archive | Investeringsregelingen RSS feed for this section

Aanvraag subsidie WBSO vereenvoudigd

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs bekendgemaakt dat de procedure voor het aanvragen van een subsidie op grond van de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) met ingang van 2020 zal worden vereenvoudigd. Zo kunt u vanaf 2020 op vier momenten (nu drie) per jaar een aanvraag voor de afdrachtvermindering loonheffing indienen. Verder moet op dit moment de […]

Leave a comment Continue Reading →

Aftrekpercentage EIA in 2019 naar 45 procent

Het kabinet is voornemens het percentage voor de energie-investeringsaftrek voor 2019 te verlagen. Daarom is het verstandig om de investeringen nog in 2018 te doen. De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2018 nog 54,5 procent. Op basis van de aanbevelingen van het evaluatierapport dat is opgesteld voor de EIA, wil het kabinet dit percentage in 2019 […]

Leave a comment Continue Reading →

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018

Om in 2018 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 314.673 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek. Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018 Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet meer dan € 2.300 € 0 € 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag […]

Leave a comment Continue Reading →

RDA en WBSO gaan samen

Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2016 de RDA onder de WBSO-subsidie te brengen. De fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA worden dan samengevoegd. Als gevolg hiervan verdwijnt een aantal fiscale nadelen van de huidige RDA-regeling, die nu gekoppeld is aan de winstbelasting. Indien u zich bezig houdt met technische innovatie, dan kunt u […]

Leave a comment Continue Reading →

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2015

Jaarlijks wordt de tabel voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek aangepast. Voor 2015 is deze tabel als volgt: Tabel Kleinschaligheidsaftrek (investeringsaftrek) Meer dan Maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheidsaftrek € 0 € 2.300 € 0 € 2.300 € 55.745 28% van het investeringsbedrag € 55.746 € 103.231 € 15.609 € 103.232 € 309.693 € 15.609 verminderd met […]

Leave a comment Continue Reading →

Energie investeringsaftrek: Lijst 2015

De Energielijst 2015 is gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen, zie Investeringsregelingen en – subsidies. In 2015 is het EIA-budget € 106 miljoen. Met deze regeling stimuleert […]

Leave a comment Continue Reading →

Handleiding aanvraag WBSO 2015

Op de website van RVO is de handleiding voor het indienen van een WBSO/RDA-aanvraag voor 2015 gepubliceerd. Het ministerie van Economische Zaken wil dat bedrijven hun innovatievermogen versterken en hun concurrentiepositie verstevigen. Via de fiscale regelingen WBSO en RDA stimuleert het ministerie ondernemers om meer te investeren in onderzoek. WBSO/RDA-aanvraag indienen Dien de aanvraag op […]

Leave a comment Continue Reading →

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2014

Als u in 2014 een bedrag tussen € 2.301 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. LET OP Zuinige personenauto’s komen in 2014 niet meer in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, behalve als de auto hoofdzakelijk is bestemd voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi’s en auto’s van koeriersdiensten). […]

Leave a comment Continue Reading →

Investeringsaftrek alsnog “claimen”

Onlangs is het mogelijk geworden om bepaalde investeringsaftrek die is vergeten alsnog te claimen. U kunt de belastingdienst verzoeken om ambtshalve vermindering van de aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting uit hoofde van de vergeten investeringsaftrek. Dit kan vijf jaar na het einde van het jaar waarin de investeringsaftrek kon worden toegepast. Dit kan onder voorwaarden bij […]

Leave a comment Continue Reading →

RDA en WBSO – update

Onderdeel van de ondernemersaftrek voor IB-ondernemers is de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Zie ook de  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA). Voor 2014 zijn de bedragen aangepast: WBSO De bedragen voor de vermindering loonheffing voor 2014 bedragen: 1e schijf – 35% van de aan projecten toerekenbare loonsom tot € […]

Leave a comment Continue Reading →