Archive | Inkomstenbelasting RSS feed for this section

Wijziging aangifte inkomstenbelasting

De wijziging van een reeds gedane aangifte inkomstenbelasting wordt door de belastingdienst vanaf 1 oktober 2019 niet meer behandeld als een bezwaar(schrift). De aangepaste aangifte kan gewoon opnieuw worden ingediend. Vanaf 1 oktober behandelt de belastingdienst deze als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dat geldt ook bij een ambtshalve aanslag. Wordt het verzoek afgewezen, dan […]

Leave a comment Continue Reading →

Massaal bezwaar box 3-heffing afgewezen

De Belastingdienst heeft het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 afgewezen. Dit is het gevolg van de recente uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing. Buitensporig zware last De Hoge Raad oordeelde dat belastingplichtigen in 2013 of 2014 op stelselniveau met een buitensporig zware last werden […]

Leave a comment Continue Reading →

Afschrijving gebouwen beperkt vanaf 2019

Afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting wordt beperkt met ingang van 2019 tot niet verder dan 100% van de WOZ-waarde. Regeling tot en met 2018 Tot en met 2018 mocht worden afgeschreven op panden die door de eigen onderneming worden gebruikt tot 50% van de WOZ-waarde. Als de boekwaarde boven de 50% van de WOZ-waarde […]

Leave a comment Continue Reading →

Forfaitair rendement box-3 2017

Met ingang van 2017 wordt het forfaitair rendement op het vermogen in box-3 niet meer belast tegen 4%. Bij een belastingtarief van 30% gaf dat tot 2017 een effectieve belastingdruk van 1,2% over het vermogen in box-3 minus de vrijstelling. Bij de berekening van het forfaitair rendement wordt vanaf 1 januari 2017 onderscheid gemaakt tussen […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingkorting bij einde AB

Indien u geen aanmerkelijk belang meer hebt, maar nog wel een verrekenbaar verlies, dan kunt u de belastingdienst verzoeken om dit verlies om te zetten in een belastingkorting. De belastingdienst stelt dit vast per beschikking. De korting is 25% van het onverrekende verlies en vermindert de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 (inkomen uit werk en woning). Dit is […]

Leave a comment Continue Reading →

Geen beperking doorschuiffaciliteit

De door de Belastingdienst bepleitte beperkte toepassing van de doorschuiffaciliteit is door de Hoge Raad afgewezen. Dit betekent minder vaak fiscale afrekening van stakingswinst in de inkomstenbelasting. In principe moet fiscaal worden afgerekend in Box I wanneer een ‘werkzaamheid’ tot een onderneming wordt uitgebreid. Zie ook Geruisloos doorschuiven. De ‘werkzaamheid’ is dan immers gestaakt, waardoor […]

Leave a comment Continue Reading →

Huurrecht op de balans?

Indien u als ondernemer een deel van uw huurwoning (ten minste 10%) gebruikt voor uw onderneming, dan is het mogelijk de kosten hiervan ten laste van uw winst te brengen. Dit kunt u doen door het huurrecht tot uw ondernemingsvermogen te rekenen. Vervolgens mogen alle huisvestingskosten van de huurwoning in aftrek worden gebracht op uw winst, […]

Leave a comment Continue Reading →

Depositofonds bij uitvaartverzorging

Een depositofonds is een eenmalige storting voor een uitvaart. De storting kan plaatsvinden bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij. Het is geen verzekering. Het depositofonds is een goed alternatief voor oudere mensen die geen uitvaartverzekering hebben afgesloten. Voordeel Het saldo in het depositofonds is tot € 6.921 (2015) vrijgesteld van het box 3 vermogen. LET OP Het deposito […]

Leave a comment Continue Reading →