Archive | Fraudemaatregelen RSS feed for this section

Risico onjuiste btw aangifte

Alvast een nihilaangifte doen omdat de btw-aangifte gedaan moet worden met de bedoeling om later alsnog een juiste aangifte in te dienen. Dit is niet zonder enig risico. Dit blijkt uit de uitspraak van Hof Den Bosch van 13 maart 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1053. In deze zaak kreeg de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 18 […]

Leave a comment Continue Reading →

Datalekken melden

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Definitie Bij een datalek gaat […]

Leave a comment Continue Reading →

Campagne tegen cybercrime

MKB-Nederland startte gisteren in samenwerking met onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie een campagne die ondernemers gericht helpt zich beter te wapenen tegen cybercrime. Bedrijven zijn het grootste slachtoffer van deze vorm van criminaliteit, die de economie op jaarbasis circa 8,8 miljard kost. Driekwart daarvan komt voor rekening van het bedrijfsleven. Dat bedrag […]

Leave a comment Continue Reading →

Europese registratie btwnummer gebeurt al

Veel ondernemers krijgen de laatste tijd een aanbod om hun btw-nummer te laten registreren op Europees niveau (EU-VAT Registration) tegen hoge kosten die soms oplopen tot meer dan € 700. LET OP Een dergelijke registratie is onnodig. Alleen belastingdiensten registreren en geven btw-nummers af. Deze worden bij afgifte automatisch ook op Europees niveau geregistreerd. Dus […]

Leave a comment Continue Reading →

Aparte bankrekening voor btw

Vanaf 1 december 2013 mag u voor het betalingsverkeer met de fiscus maar één bankrekeningnummer gebruiken, zie Veilig betalingsverkeer fiscus. Dat geeft problemen bij ondernemers die de btw teruggave op een zakelijke rekening willen ontvangen en de overige betalingen van de Belastingdienst op hun privé bankrekening. Bij de belastingdienst kunt u nu een formulier downloaden […]

Leave a comment Continue Reading →

Veilig betalingsverkeer fiscus – zakelijke rekening

Vanaf 1 december 2013 mag u voor het betalingsverkeer met de fiscus maar één bankrekeningnummer gebruiken. Aanleiding was de fraude met zorgtoeslagen. Daarom kunnen deze toeslagen en voorschotten alleen nog via DigiD worden afgehandeld. Het systeem van één bankrekening geldt voor: toeslagen; inkomstenbelasting; omzetbelasting (btw). TIP Indien u een (persoonlijke) onderneming hebt, dan is het […]

Leave a comment Continue Reading →

Fraudebestrijding tijdige/juiste aangifte

Met ingang van 2014 is een aantal maatregelen ter bestrijding van fraude van kracht. Dit betreft de volgende maatregelen: Bij expres onjuiste voorlopige teruggave kan een boete volgen tot maximaal 100% van de ten onrechte ontvangen teruggaaf. Het opzettelijk niet of niet volledig betalen van de loonheffing en/of omzetbelasting wordt strafbaar, tenzij tijdig uitstel van […]

Leave a comment Continue Reading →

Beleid bestuurlijke boete S&O

Bedrijven die gebruik maken van de WBSO en de RDA moeten voldoen aan een aantal verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie. Ook moeten zij de werkelijk gerealiseerde  S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven aan Agentschap NL melden. Het niet of niet tijdig melden van het aantal gerealiseerde S&O-uren kan onder meer leiden tot een […]

Leave a comment Continue Reading →

Overtreding administratieplicht strafbaar bij faillissement

Minister Opstelten wil het (opzettelijk) overtreden van de plicht tot het bijhouden van een deugdelijke administratie bij faillissement strafbaar stellen. De straf kan maximaal twee jaar gevangenisstraf zijn. Deze strafbaarstelling biedt ook een aanknopingspunt om de gang van zaken rond een faillissement te onderzoeken gericht op fraudepraktijken.

Leave a comment Continue Reading →

KvK waarschuwt voor acquisitiefraude

12-06-2013 Er gaat een frauduleuze mailing rond waarbij een partij zich voordoet als de Kamer van Koophandel en vraagt om kopieën van legitimatiebewijzen van eigenaren en vennoten van ondernemingen. De Kamer van Koophandel benadrukt met klem dat deze brief niet van hen afkomstig is en vraagt ondernemers extreem alert te zijn en geen gehoor te […]

Leave a comment Continue Reading →