Archive | Fiscaliteiten RSS feed for this section

(Verlenging) betalingsuitstel belastingschulden vóór 1 juli aanvragen

Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis eindigt op 1 juli 2021.De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat veel ondernemers met openstaande belastingschulden nog geen uitstel van betaling of verlenging daarvan hebben gevraagd. Doet men dat niet vóór 1 juli 2021, dan heeft men ook geen recht op de ruime betalingsregeling. De tijd dringt, 1 […]

Leave a comment Continue Reading →

Levensloopregeling eindigt

De definitieve einddatum van de levensloopregeling is vervroegd naar 1 november 2021. U mag de levensloopregeling nog opnemen tot 1 november 2021.Opnemen mag in deze periode naar eigen behoefte. Opname is ook toegestaan als u geen verlof opneemt. Als op de einddatum nog steeds een saldo over is, dan valt dit saldo in één keer […]

Leave a comment Continue Reading →

Hogere vrije ruimte in 2020

Via de zogeheten ‘vrije ruimte’ van de fiscale werkkostenregeling (WKR) is het voor werkgevers mogelijk om onbelaste vergoedingen te verstrekken aan werknemers.De gebruikelijkheidstoets bepaalt wat wel en niet in de vrije ruimte mag worden ondergebracht. De vrije ruimte is vanwege de coronacrisis voor het jaar 2020 tijdelijk verhoogd.Hoe verhoudt de gebruikelijkheidstoets zich tot deze verhoging […]

Leave a comment Continue Reading →

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Vanaf 25 november 2020 is het virtuele loket voor de aanvraag van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) geopend voor extra financiële ondersteuning als gevolg van de Corona-crisis.De TVL is de opvolger van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19).De TVL wordt in het 4e kwartaal van 2020 opengesteld voor alle sectoren, behoudens krediet- en financiële […]

Leave a comment Continue Reading →

Alsnog bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Heeft u nog geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan kunt u alsnog tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden. Indien u voldoet aan de voorwaarden van het beleidsbesluit (Besluit van 29 september 2020, nr. 2020-19833, Staatscourant 50987), komt u daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden […]

Leave a comment Continue Reading →

Actueel: regeling bijzonder uitstel van betaling

Hebt u vanwege corona bijzonder uitstel van betaling gekregen? Dan krijgt u nu langer de tijd om uw opgebouwde belastingschuld af te lossen. U mag daar 36 maanden over doen. En u hoeft er pas mee te beginnen vanaf 1 juli 2021.Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens gekeken naar de termijn om […]

Leave a comment Continue Reading →

Wijzigingen verklaring betalingsgedrag

De Belastingdienst heeft de aanvraagformulieren voor een verklaring betalingsgedrag aangepast, zodat u minder gegevens hoeft in te vullen. Vanaf 7 september 2020 kunt u alleen nog de nieuwe formulieren gebruiken. Vanaf die datum vindt u deze op de internetsite van de Belastingdienst. Afhankelijk van de gewenste verklaring kiest u voor één van de volgende formulieren: […]

Leave a comment Continue Reading →

Inloggen eHerkenning met ketenmachtiging

Voor het inloggen met eHerkenning op het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z) is er een stappenplan. Als u voor een ander wilt inloggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk, dan kan dat met eHerkenning. Als u eHerkenning hebt, volgt u het stappenplan Ga naar de inlogpagina van Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar het tabblad ‘voor iemand […]

Leave a comment Continue Reading →

Verlengd uitstel van betaling

Indien u in maart of april bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd vanwege de coronacrisis, dan loopt dat uitstel binnenkort af. Over de afloopdatum heeft u bericht gekregen van de belastingdienst.U kunt het bijzonder uitstel nu verlengen met een online formulier. Vanaf 16 maart kon u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vragen […]

Leave a comment Continue Reading →

Verlenging bijzonder uitstel van betaling

Hebt u in maart bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis?Dan loopt dat uitstel binnenkort af.De Belastingdienst verwacht dat u in de 2e helft van juni verlenging van dit uitstel kunt aanvragen met een online formulier.De Belastingdienst vraagt u te wachten tot het formulier beschikbaar is. Vanaf 16 maart kon u bijzonder uitstel van […]

Leave a comment Continue Reading →