Archive | Fiscaliteiten gezondheidszorg RSS feed for this section

BTW-vrijstelling niet BIG-geregistreerden

BTW-vrijstelling gezondheidszorg (zie Fiscaliteiten gezondheidszorg) geldt ook voor beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen en die kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als beoefenaren die wel onder de Wet BIG vallen. Bijvoorbeeld een chiropractor. Dit op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 27 maart 2015. De Nederlandse Chiropractoren Associatie weet inmiddels […]

Leave a comment Continue Reading →

Wijkgericht werken btw-vrijgesteld

Met ingang van 1 januari 2015 verrichten aanbieders van wijkverpleging ook wijkgerichte diensten. Deze diensten zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 vrijgesteld van de btw. Begripsbepaling wijkgericht werken Bij wijkgericht werken gaat het om diensten die niet direct te koppelen zijn aan een individueel zorgtraject, maar een verbinding zijn tussen de medische en […]

Leave a comment Continue Reading →

HR: btw-vrijstelling medische diensten

De Hoge Raad heeft in twee uitspraken geoordeeld, dat medische diensten aan ziekenhuizen door operatieassistenten en anesthesie-verpleegkundigen niet in loondienst maar als zelfstandig ondernemer, zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw). Zie ook bericht ZZP-er in ziekenhuis btw vrijgesteld. Toelichting In beide zaken worden op basis van overeenkomsten met ziekenhuizen medische diensten verricht. Eén zaak gaat over […]

Leave a comment Continue Reading →