Archive | Erfrecht RSS feed for this section

Online aangifte erfbelasting 2020 beschikbaar

Moet u aangifte erfbelasting doen voor een overlijden in 2020? Dan kunt u vanaf nu gebruikmaken van de online aangifte in Mijn Belastingdienst. Hoe dat werkt, online aangifte doen in Mijn Belastingdienst, leest u bij In 4 stappen online aangifte doen voor de erfbelasting. Soms kunt u de online aangifte niet gebruiken Dat is zo […]

Leave a comment Continue Reading →

Codicil en overlijden

Voor bepaalde zaken kan een uiterste wilsbeschikking ook worden vastgelegd in een codicil. Voorwaarden rechtsgeldig codicil Moet met eigen hand zijn geschreven. Ondertekening en datering door de erflater op moment van opstellen van codicil. Wat te regelen met een codicil Wensen voor begrafenis of uitvaart. Bepaalde (waardevolle) sieraden, kleding of ander goederen uit de inboedel […]

Leave a comment Continue Reading →

Samenwonende partners en geen testament

Samenwonende partners die geen testamenten hebben, zijn niet elkaars erfgenamen. Als een van beiden overlijdt zonder dat er een testament is, gaat de hele nalatenschap naar de meest directe familieleden van de overledene (meestal zijn ouders en de broers en zussen). Overlijden met kinderen Heeft de overleden samenwonende partner kinderen achtergelaten, dan gaat de gehele […]

Leave a comment Continue Reading →

Defiscalisering vruchtgebruik binnen 2 jaar.

Sinds 1 januari 2012 geeft de langstlevende ouder in de aangifte inkomstenbelasting het volledige vermogen aan zonder aftrek van de schuld. De kinderen geven de vordering en de waarde van het blote eigendom dus niet meer aan in de aangifte inkomstenbelasting (defiscaliseren), zie Schenk- en Erfbelasting. Voorwaarde voor deze defiscalisering is dat het vruchtgebruik juridisch […]

Leave a comment Continue Reading →

Vergoeding executeur erfenis is loon of legaat?

Voor de afwikkeling van een erfenis wordt in het testament veelal een executeur aangewezen, die daarvoor een vergoeding krijgt. Dat kan een beloning zijn belast voor de inkomstenbelasting of een legaat. Wettelijk loon Indien in het testament geen regeling over de vergoeding voor de werkzaamheden van de executeur is opgenomen, dan geldt het wettelijk loon. […]

Leave a comment Continue Reading →

Erfenis met woning, pas op !

De laatste jaren zijn steeds meer woningen “onder water” komen te staan. Daardoor kunnen erfenissen negatief uitvallen. Wees daarom voorzichtig met het aanvaarden van een erfenis of  je te gedragen als erfgenaam. Als je bijvoorbeeld de woning gaat ontruimen of rekeningen betalen of aanmaningen versturen, dan wordt je geacht de erfenis zuiver te hebben aanvaard. […]

Leave a comment Continue Reading →