Archive | Eigen woning RSS feed for this section

Hypotheekaanvraag ZZP-ers

Indien een ZZP-er een hypothecaire lening aanvraagt moet deze de volgende gegevens overleggen: De jaarcijfers van (minimaal) de laatste drie jaar om een beeld te krijgen van uw inkomen. De aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar. De meeste hypotheekverstrekkers beoordelen het inkomen niet zelf, maar willen dat u een inkomensverklaring overlegt.Tip. Vraag deze […]

Leave a comment Continue Reading →

Bewaarplicht bewijsstukken hypotheek altijd bewaren

De belastingplichtige die in zijn aangifte een aftrekpost claimt, moet deze aftrek onderbouwen met bewijsstukken. Uit recente jurisprudentie (Hoge Raad van 19 april 2019, nr. 18/03134) blijkt dat deze bewaarplicht ten aanzien van de aftrek van hypotheekrente fors langer kan zijn dan men in eerste instantie zou verwachten… Situatieschets. Een belastingplichtige heeft in 2007 een extra […]

Leave a comment Continue Reading →

Spaarhypotheek en einde rentevaste periode

Als de rentevaste periode bij de spaarhypotheek afloopt en verlengd moet worden, is het raadzaam een onafhankelijke hypotheekadviseur in te schakelen. De kans bestaat namelijk, dat u bij deze hypotheekvorm meer rente betaalt dan bij een andere hypotheekvorm als gevolg van de renteopslag die banken mogelijk in rekening brengen. Bovendien, door het opgebouwde spaarkapitaal nu […]

Leave a comment Continue Reading →

Bovengrens NHG 2019 omhoog

Vanaf 1 januari 2019 is de bovengrens voor NHG € 290.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal € 307.400.De extra financieringsruimte (maximaal 6% van de koopsom) moet volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen (bijvoorbeeld een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen). Voor een […]

Leave a comment Continue Reading →

Opslagen aflossingsvrije en spaarhypotheek

Veel banken rekenen opslagen als je je aflossingsvrije of spaarhypotheek wil verlengen. Dat kan oplopen tot bijna een procent meer. ING legt de hoogste ’opslag’ op van 0,85 procent. ABN Amro en Rabo rekenen een halve procent. Nationale Nederlanden 0,2 en ASR 0,15 procent. Nog ongeveer drie miljoen Nederlanders hebben een aflossingsvrije of spaarhypotheek. De […]

Leave a comment Continue Reading →

Eigendom woning en renteaftrek

De mate waarin u (hypotheek)rente kunt aftrekken en eigenwoningforfait moet bijtellen, is afhankelijk van de manier waarop het eigendom en de schuld verdeeld is tussen u en uw (ex-)echtgenoot of (ex-) partner. Zie ook: Fiscale gevolgen echtscheiding. Aftrek hypotheekrente Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen als betaalde rente over de eigenwoningschuld, is afhankelijk […]

Leave a comment Continue Reading →

Aanhorigheden in de eigenwoningregeling

Volgens de Wet IB 2001 vallen onder de eigen woning ook de daarbij behorende “aanhorigheden”.  De vaststelling of een aanhorigheid bij de eigen woning hoort, is van belang voor het eigenwoningforfait of dat een bezitting in box 3 moet worden belast. Het heeft ook gevolgen voor het aanmerken van (een deel van) de geldlening als […]

Leave a comment Continue Reading →

Eigenwoningregeling sinds 2012

De eigen woningregeling is de afgelopen jaren immens complex geworden. De vele kleine stapjes die de achtereenvolgende regeringen hebben genomen op het pad van de inperking van de rente-aftrek zijn daar debet aan, maar meer nog de telkenmale met die stapjes gepaard gaande overgangsregelingen. Deze overgangsregelingen beogen doorgaans om ten tijde van de wijziging  bestaande […]

Leave a comment Continue Reading →

NHG-hypotheek voor ZZP’ers

Zzp’ers hebben nu meer mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Voorheen moest je minimaal 3 jaar actief zijn als zelfstandige. Nu is een verantwoorde en betaalbare hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) al mogelijk na 12 maanden zelfstandigheid. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) maakt het sinds december 2016 mogelijk om al na 12 maanden als […]

Leave a comment Continue Reading →

Bijleenregeling eigen woning

De bijleenregeling eigen woning is van toepassing in de situatie waarin een eigen woning wordt verkocht met een hogere waarde dan de eigen woningschuld; de zogenaamde overwaarde. Dit betekent dat geld overblijft na de aflossing van de eigenwoningschuld. Dat wordt de “eigenwoningreserve” genoemd. Als de belastingplichtige binnen een periode van 3 jaar opnieuw een eigen […]

Leave a comment Continue Reading →