Archive | Echtscheiding RSS feed for this section

1e Kamer akkoord met wetsvoorstel herziening alimentatieverplichting.

Volgens de huidige wettelijke regeling duurt de alimentatieverplichting: Maximaal twaalf jaar voor een huwelijk met kinderen; Maximaal twaalf jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan vijf jaar; Net zo lang als de duur van het huwelijk bij een huwelijk korter dan vijf jaar en zonder kinderen. De alimentatieverplichting eindigt: Na verloop van de […]

Leave a comment Continue Reading →

Eigendom woning en renteaftrek

De mate waarin u (hypotheek)rente kunt aftrekken en eigenwoningforfait moet bijtellen, is afhankelijk van de manier waarop het eigendom en de schuld verdeeld is tussen u en uw (ex-)echtgenoot of (ex-) partner. Zie ook: Fiscale gevolgen echtscheiding. Aftrek hypotheekrente Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen als betaalde rente over de eigenwoningschuld, is afhankelijk […]

Leave a comment Continue Reading →

Echtscheidingsregeling

Bij een scheiding is er in de regel sprake van een blijver en een vertrekker. Voor de blijvende partner is de echtelijke woning een eigen woning op basis van artikel 3.111, lid 1 van de Wet IB 2001. Voor de vertrekkende partner is mogelijk de echtscheidingsregeling van toepassing die is opgenomen in artikel 3.111, lid […]

Leave a comment Continue Reading →

Fiscale gevolgen echtscheiding

Als u in 2017 bent gescheiden, heeft dit fiscale gevolgen. De aangifte moet dan worden gedaan conform de afspraken in het echtscheidingsconvenant. Fiscale partners In het jaar van echtscheiding kunt u ervoor kiezen nog het héle jaar fiscale partners te zijn. Dat heeft als voordeel dat u uw inkomsten en aftrekposten dat jaar nog gunstig kunt […]

Leave a comment Continue Reading →

Echtscheiding en aansprakelijkheid

Tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd behoren alle bezittingen en schulden, ongeacht op wiens naam zij staan. Ieder van de (ex-)echtgenoten is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de gehele schuld; (dus niet voor de helft). Daarbij staat het de schuldeiser vrij om de schuld te verhalen op wie […]

Leave a comment Continue Reading →

Waardering woning bij echtscheiding

De toedeling van de woning bij echtscheiding moet gebeuren op basis van de waarde  in het economisch verkeer. Dat is dus niet perse de WOZ-waarde die vastgesteld wordt op basis van vergelijkingsobjecten. Het is dus aan te bevelen de woning door een deskundige te laten taxeren.  

Leave a comment Continue Reading →

Alimentatie aftrekbaar bij ex-samenwoners?

Bij de gehuwde betaler van de alimentatie is de verplichting fiscaal aftrekbaar op zijn/haar box 1 inkomen. Bij de gehuwde ontvanger van de alimentatie wordt dit in box 1 belast. Van een gift die belast kan worden met schenkbelasting is geen sprake aangezien er van een bevoordelingsgedachte geen sprake is. Een andere situatie is dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Echtscheiding en pensioen

Tijdens het huwelijk wordt vaak pensioen opgebouwd, dat bij echtscheiding moet worden verdeeld.  Dit is sinds 1 januari 1995 geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet bepaalt dat dit ouderdomspensioen aan beide echtgenoten voor de helft toekomt. LET OP U moet de echtscheiding wel melden aan het pensioenfonds. De echtgenoot niet zijnde […]

Leave a comment Continue Reading →