Archive | Bouwnijverheid RSS feed for this section

Bouw – contractmodellen

Bouwend Nederland heeft op haar website een drietal aangepaste contractmodellen geplaatst. raamovereenkomst onderaanneming raamovereenkomst ZZP intentieovereenkomst opdrachtgever en bouwbedrijf Zie Bouwend Nederland

Leave a comment Continue Reading →

WKA-depotrekening vervalt in 2016

Vanaf 2016 kunt u als inlener of aannemer niet meer rechtstreeks bedragen op een WKA-depotrekening bij de Belastingdienst. De WKA-depots worden opgeheven. Wilt u uw inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken? Dan kan dit nog met storting op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer. Als inlener of aannemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen […]

Leave a comment Continue Reading →

Gevolgen vervallen tijdelijke btw-verlaging bouw

De tijdelijke btw-verlaging voor de bouwbranche eindigt op 1 juli 2015. U dient bij het offreren en factureren hier rekening mee te houden. U kunt te maken krijgen met verschillende situaties: Wordt een dienst, volgens planning, voor 1 juli 2015 afgerond? Dan kunt u voor de arbeidskosten nog  6% btw berekenen. Let er wel op dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Einde verlaagd btw-tarief in Staatsblad

Zoals verwacht, is in het Staatsblad gepubliceerd dat het Verlaagd 6% btw-tarief vanaf 1 juli 2015 niet meer mag worden toegepast. LET OP Maak dus goede afspraken. Tijdstip van afronding Het tijdstip waarop het werk is afgerond, is beslissend voor het btw-tarief. Om het lagere tarief te mogen toepassen moet de aannemer, het klussenbedrijf, de […]

Leave a comment Continue Reading →

Depotstelsel gaat niet door

De Belastingdienst heeft besloten het depotstelsel niet te laten doorgaan. De G-rekening zal worden voortgezet en meer toekomstbestendig worden gemaakt. De huidige werkwijze omtrent vrijwaring voor het bedrijfsleven door storting op de G-rekening blijft dus ongewijzigd, evenals de doelgroepen. Het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen treedt voorlopig niet in werking […]

Leave a comment Continue Reading →

BTW tarief in bouw-offerte duidelijk opnemen

Bouwondernemers mogen tot 1 juli 2015 op arbeidskosten voor renovatie en herstelwerkzaamheden in en aan woningen die ouder zijn dan twee jaar het 6% btw-tarief toepassen, zie Bouwnijverheid en fiscus. De renovatieprojecten waar je nu als bouwondernemer mee bezig bent, moeten dus vóór 1 juli 2015 worden afgerond. Geef daarom in het vervolg in uw […]

Leave a comment Continue Reading →

Laag btw-tarief bouw met 6 maanden verlengd?

Het lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties van woningen ouder dan 2 jaar geldt nog zes maanden langer, hebben kabinet en oppositiepartijen afgesproken bij de begrotingsbesprekingen. Onderhandelaars spraken in februari 2013 af het btw-tarief op verbouwingen en renovaties te verlagen van 21 naar 6 procent, om de noodlijdende bouw te ondersteunen, zie ook Bouwnijverheid en […]

Leave a comment Continue Reading →

VvE’s betalen te veel omzetbelasting

Veel Verenigingen van Eigenaren betalen te veel omzetbelasting, 21% in plaats van 6%. Volgens de directeur Organisatie & Public Affairs van VVE Belang blijkt dat uit door hen uitgevoerd onderzoek. Het betreft met name het onderhoud van CV- en liftinstallaties. Voor meer informatie over het verlaagd btw-tarief zie Besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten  en Bouwnijverheid […]

Leave a comment Continue Reading →

Invoering depotservice uitgesteld

De geplande invoering van het Depotstelsel per 1 juli 2014 wordt niet gehaald. Het ministerie van Financiën heeft de banken gevraagd de G-rekeningen langer te ondersteunen. Voor meer informatie over het depotstelsel zie Depotservice vervangt G-rekening. Het ministerie van Financiën neemt het voortouw bij een heroriëntatie op de toekomst van het Depotstelsel. Bij die heroriëntatie […]

Leave a comment Continue Reading →

Bouw – zekerheid inhuren ZZP-ers

Bouwend Nederland heeft een vraag- en aanbodplatform voor bouw- en infrabedrijven opgezet waar professionele opdrachtgevers en ZZP-ers elkaar kunnen vinden. Het geregistreerde bouw- of infrabedrijf heeft via het platform inzicht in de identiteit, vakmanschap en beschikbaarheid van ZZP-ers. De ZZP-er kan zijn vakmanschap laten testen en uitbreiden via diverse opleidingsmodules. De ZZP-ers worden uitgebreid gecontroleerd […]

Leave a comment Continue Reading →