Archive | Betalingsverkeer RSS feed for this section

Nieuw formulier aanvraag G-rekening

De belastingdienst heeft het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ aangepast en vraagt u dit nieuwe formulier te gebruiken. De vraagstelling is verduidelijkt en de toelichting op het formulier is uitgebreid. Door een betere indeling van het formulier verwacht de Belastingdienst dat aanvragers het formulier makkelijker kunnen invullen en minder fouten maken. Aanvraagformulier G_rekening_  

Leave a comment Continue Reading →

E-factureren verplicht bij Rijksoverheid

De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-facturatie. Alle leveranciers van de Rijksoverheid moeten met ingang van het 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch indienen. Minister Kamp kondigt deze datum mede aan namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Hij doet dat in de Voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer. […]

Leave a comment Continue Reading →

Onbekende bankrekening achterhalen

In geval van overlijden van een familielid is het soms lastig om er achter te komen of alle bankrekeningen van de overledene bekend zijn. De Nederlandse Bank heeft daarvoor een digitaal loket geopend om navraag te doen naar de banktegoeden van de erflater. Dit betreft de website Slapende tegoeden. LET OP Gaat het om een […]

Leave a comment Continue Reading →

En/of (spaar)rekening en fiscale gevolgen

Een en/of rekening is een gezamenlijke spaarrekening of betaalrekening. De relatie van de rekeninghouders maakt niet uit, maar onderling vertrouwen is wel heel belangrijk. Elke rekeninghouder mag namelijk zonder toestemming van de andere rekeninghouder geld storten of opnemen. Een en/of rekening wordt geopend met minimaal 2 personen. Beide rekeninghouders kunnen over het geld beschikken. Meestal […]

Leave a comment Continue Reading →

Aparte bankrekening voor btw

Vanaf 1 december 2013 mag u voor het betalingsverkeer met de fiscus maar één bankrekeningnummer gebruiken, zie Veilig betalingsverkeer fiscus. Dat geeft problemen bij ondernemers die de btw teruggave op een zakelijke rekening willen ontvangen en de overige betalingen van de Belastingdienst op hun privé bankrekening. Bij de belastingdienst kunt u nu een formulier downloaden […]

Leave a comment Continue Reading →

Electronisch/digitaal factureren

Digitaal factureren heeft voordelen voor kleine en grote ondernemers. De Belastingdienst stelt geen extra eisen meer als u digitale facturen wilt versturen. Natuurlijk moet uw klant digitale facturen ook willen ontvangen. En de digitale factuur moet aan dezelfde eisen voldoen als de papieren factuur, zie  Factuurvereisten. Voordelen Het zorgt vooral voor snelle verwerking en minder […]

Leave a comment Continue Reading →

Lijfrentepremie te laat betaald door SEPA?

De premies voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor enig jaar komen in aftrek in dat jaar voor zover zij betaald zijn in dat jaar. Door invoering van SEPA is in een aantal gevallen de premie die normaal gesproken in de tweede helft van december 2013 zou worden geïncasseerd, pas begin januari 2014 afgeschreven. Minister Dijsselbloem van […]

Leave a comment Continue Reading →

Veilig betalingsverkeer fiscus – zakelijke rekening

Vanaf 1 december 2013 mag u voor het betalingsverkeer met de fiscus maar één bankrekeningnummer gebruiken. Aanleiding was de fraude met zorgtoeslagen. Daarom kunnen deze toeslagen en voorschotten alleen nog via DigiD worden afgehandeld. Het systeem van één bankrekening geldt voor: toeslagen; inkomstenbelasting; omzetbelasting (btw). TIP Indien u een (persoonlijke) onderneming hebt, dan is het […]

Leave a comment Continue Reading →

Invoering SEPA/IBAN is uitgesteld

Bedrijven in het eurogebied krijgen een halfjaar langer de tijd om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA. Formeel blijft de deadline 1 februari 2014, maar er komt een extra overgangsperiode van 6 maanden waarin nog betalingen kunnen worden gedaan die niet aan de nieuwe standaard voldoen. De Europese Commissie vindt dit nodig om […]

Leave a comment Continue Reading →