Archive | Bestuursaansprakelijkheid RSS feed for this section

Publicatietermijn jaarrekening 2016

Op 1 november 2015 is de nieuwe Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan. Een andere belangrijke wijziging is dat de deponeringstermijnen voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Nieuwe termijnen Termijn opmaken Termijn uitstel Termijn vaststellen Totaal Vennootschap met gelijke bestuurder(s)/aandeelhouder(s) 5 maanden 5 maanden – 10 […]

Leave a comment Continue Reading →

BV aansprakelijk richting bank

Bent u bestuurder van een rechtspersoon, zoals een NV, BV of een stichting, dan bent u in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen van deze rechtspersoon, zie Bestuursaansprakelijkheid. Maar let op bij uw bank(en). Bij een rekening-courant bij de bank kan de bank om extra zekerheden vragen. Dat kan in de vorm […]

Leave a comment Continue Reading →

Inschrijving KvK niet altijd doorslaggevend

Voor de bestuursaansprakelijkheid is de inschrijving bij de KvK doorslaggevend. Volgens de rechter is dit echter niet altijd het geval. Bestuursaansprakelijkheid kan achterwege blijven indien de bestuurder op een andere wijze kan aantonen dat hij/zij in die periode niet meer als bestuurder werkzaam was. De desbetreffende bestuurder in de casus voor de rechtbank kon haar […]

Leave a comment Continue Reading →

Deponeren jaarrekening wijzigt in 2014

Vanaf 1 januari 2014 accepteert de KvK van kleine bedrijven geen jaarrekeningen meer via de e-mail en wordt deponeren met SBR mogelijk. Vanaf 2016 kan dat ook niet meer op papier. Het deponeren kan vanaf 2014 via onze SBR software. U behoeft daarvoor geen actie te ondernemen. Ook komt de Kamer van Koophandel met een […]

Leave a comment Continue Reading →