Archive | Belastingrecht RSS feed for this section

Accountant en adviseur in het boete-vizier

In 2009 werd de zogenoemde vierde tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht ingevoerd. Onderdeel daarvan was dat het in het vervolg ook een bestuurlijke boete niet alleen op te leggen aan de belastingplichtige, maar ook aan de zogenoemde medeplegers. Het is algemeen bekend dat de Belastingdienst boetes oplegt indien door toedoen van de belastingplichtige (of […]

Leave a comment Continue Reading →

Valse emails belastingdienst

De Belastingdienst waarschuwt voor een valse e-mail. De nieuwste valse e-mail heeft als onderwerp ‘Opgelegde administratieve sanctie’ en vraagt u om een nog openstaand bedrag over te maken. Open de e-mail niet, maar verwijder deze meteen. In de valse mail staat dat u het bedrag moet overmaken naar bankrekeningnummer IE96PFSR99107001526756 tnv BTW 2015 nv onder […]

Leave a comment Continue Reading →

Maat aansprakelijk

De maten in een maatschap zijn volgens het burgerlijk recht aansprakelijk voor gelijke delen. De belastingdienst kan echter een maat hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de belastingschulden van de maatschap. Dit blijkt uit de uitspraak van het Hof Den Haag d.d. 26 augustus 2015 ECLI:GHDHA:2015:2343. Bestuurders van een maatschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de rijksbelastingen, die […]

Leave a comment Continue Reading →

Uitstelverzoeken geblokkeerd door fiscus

De Belastingdienst stuurt 18 juli 2014 aan belastingconsulenten brieven over geblokkeerde uitstelverzoeken aangifte vennootschapsbelasting 2013 en aangifte inkomstenbelasting 2013. Hebt u uitstel aangevraagd voor aangiften vennootschapsbelasting 2013 of aangiften inkomstenbelasting 2013 via de Uitstelregeling voor belastingconsulenten? Dan krijgt u mogelijk per klant een brief met datum 18 juli 2014 waarin staat dat de Belastingdienst het […]

Leave a comment Continue Reading →

Kan e-mail als bezwaarschrift dienen?

Het Hof Den Bosch heeft in haar uitspraak van 19 december 2013 beslist dat het vragen om een gesprek met een ambtenaar over de als zodanig in de e-mail geduide legesnota geen andere conclusie toelaat dan dat belanghebbende daarmee te kennen heeft gegeven bezwaar te hebben tegen deze legesnota.  Volgens het Hof moet de e-mail […]

Leave a comment Continue Reading →