Archive | Belastingplannen RSS feed for this section

Doelmatigheidsmarge DGA-loon afgeschaft

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. In de Voorjaarsnota staat dat deze omlaag gaat van 25% naar 15%. Dit wordt verder doorgezet door het helemaal af te schaffen.  Door […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingschijven 2023 box 3, spaarvariant

Vermogensbelasting over privévermogen. Het belastingtarief is 32% Er geldt per persoon een vrijstelling van € 57.000. Forfaitaire spaarvariant Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per ‘soort vermogen’ belast met onderstaande forfaitaire tarieven.Let op: de definitieve forfaitaire tarieven worden pas in december van het jaar zelf bepaald.   Forfaitair Rendement Effectieve belasting Sparen 0,01% 0,0032% […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingschijven 2023 box 1

De belastingschijven 2023 worden als volgt: Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.   Belastbaar inkomen     Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing overtotaal schijven 1 € 1 € 73.031 36,93% € 26.970 2 € 73.032 – 49,50% – Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren […]

Leave a comment Continue Reading →

Vrijstelling BPM bestelauto vervalt per 2025

Het kabinet gaat per 2025 een aanschafbelasting (bpm) innen op bestelauto’s met een verbrandingsmotor. Het kabinet verwacht met de maatregel in totaal 2,2 miljard euro ‘op te halen’ en de elektrificatie van de bestelauto’s te versnellen. Door de maatregel wordt een nieuwe diesel bestelauto gemiddeld 11.000 euro duurder. Ook is een verhoging van de motorrijtuigenbelasting […]

Leave a comment Continue Reading →

VPB tarief 2023 wijzigt

Vanaf 2023 gaat het lage VPB-tarief van 15% naar 19%. Het lage tarief geldt voor een winst tot € 200.000 en dat was € 395.000.Het hoge tarief was in 2022 al verhoogd van 25% naar 25,8%. 2020 2021 2022 2023 Laag tarief 16,5% 15% 15% 19% Winstgrens € 200.000 € 245.000 € 395.000 € 200.000 Hoog tarief 25% 25% […]

Leave a comment Continue Reading →

Voorjaarsnota 2022

Op 20 mei 2022 is de nieuwe voorjaarsnota gepresenteerd. Naast de bijstelling van de begroting van 2022 worden ook de plannen voor 2023 en later hierin verwerkt.De voorjaarsnota lijkt qua impact steeds meer op Prinsjesdag. Een aantal ingrijpende plannen zijn dit keer voorgesteld om het begrotingstekort terug te dringen. Belangrijkste (fiscale) aandachtspunten Het heffingsvrij vermogen […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingschijven 2022

De belastingschijven met de bijbehorende tarieven zijn voor 2022 als volgt: Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd IB Schijf 1: tot € 69.398 37,07 % IB Schijf 2: vanaf € 69.398 49,50 % Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946 IB Schijf 1: tot € 35.472 19,17 % IB […]

Leave a comment Continue Reading →

Overzicht belastingmaatregelen coalitieakkoord

Woensdagmiddag werd het coalitieakkoord 2021-2025 gepresenteerd. Hieronder een overzicht van de relevante ‘belasting passages’ uit het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord, genaamd ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Afschaffing verruimde schenkingsvrijstelling De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt. Om een stabielere financiering voor de medeoverheden te realiseren en hun autonomie te vergroten, wordt […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingplan 2022 voor ondernemers

Het Belastingplan 2022 geeft voornamelijk kleine wijzigingen.Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de MKB-ondernemer.  Zelfstandigenaftrek daalt verder In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Jaarlijks […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingplan 2020 zelfstandigenaftrek

Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek elk jaar € 250 lager.In 2028 gaat het bedrag dan nog eenmalig € 280 omlaag, zodat de € 5.000 bereikt is in 2028.  Jaar Zelfstandigenaftrek 2019 € 7.280 2020 € 7.030 2021 € 6.780 2022 € 6.530 2023 € 6.280 2024 € 6.030 2025 € 5.780 2026 € 5.530 2027 […]

Leave a comment Continue Reading →