Archive | Belastingplannen RSS feed for this section

Voorjaarsnota 2022

Op 20 mei 2022 is de nieuwe voorjaarsnota gepresenteerd. Naast de bijstelling van de begroting van 2022 worden ook de plannen voor 2023 en later hierin verwerkt.De voorjaarsnota lijkt qua impact steeds meer op Prinsjesdag. Een aantal ingrijpende plannen zijn dit keer voorgesteld om het begrotingstekort terug te dringen. Belangrijkste (fiscale) aandachtspunten Het heffingsvrij vermogen […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingschijven 2022

De belastingschijven met de bijbehorende tarieven zijn voor 2022 als volgt: Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd IB Schijf 1: tot € 69.398 37,07 % IB Schijf 2: vanaf € 69.398 49,50 % Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946 IB Schijf 1: tot € 35.472 19,17 % IB […]

Leave a comment Continue Reading →

Overzicht belastingmaatregelen coalitieakkoord

Woensdagmiddag werd het coalitieakkoord 2021-2025 gepresenteerd. Hieronder een overzicht van de relevante ‘belasting passages’ uit het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord, genaamd ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Afschaffing verruimde schenkingsvrijstelling De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt. Om een stabielere financiering voor de medeoverheden te realiseren en hun autonomie te vergroten, wordt […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingplan 2022 voor ondernemers

Het Belastingplan 2022 geeft voornamelijk kleine wijzigingen.Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de MKB-ondernemer.  Zelfstandigenaftrek daalt verder In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Jaarlijks […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingplan 2020 zelfstandigenaftrek

Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek elk jaar € 250 lager.In 2028 gaat het bedrag dan nog eenmalig € 280 omlaag, zodat de € 5.000 bereikt is in 2028.  Jaar Zelfstandigenaftrek 2019 € 7.280 2020 € 7.030 2021 € 6.780 2022 € 6.530 2023 € 6.280 2024 € 6.030 2025 € 5.780 2026 € 5.530 2027 […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingschijven 2021

Inkomstenbelasting in 2021 iets omlaag Belastbaar inkomen Tarief 2021 € 0 t/m € 68.507 37,10% Meer dan € 68.507 49,50% Belastingtarieven 2021 voor AOW-gerechtigden – geboren op of na 1 januari 1946 Belastbaar inkomen Tarief 2021 € 0 t/m € 34.712 19,20% € 34.713 t/m € 68.508 37,10% Meer dan € 68.508 49,50% Heffingsvrij vermogen […]

Leave a comment Continue Reading →

Zorgbonus netto

Zorgprofessionals die in hun werk direct of indirect last hebben gehad van de gevolgen van het uitbreken van COVID-19, kunnen een bonus krijgen. Het bedrag van € 1.000,- heeft geen invloed op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en is dus netto voor werknemers.Dat geldt ook voor inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen. Nu kunnen ook zelfstandige zorgverleners […]

Leave a comment Continue Reading →

Toelichting corona-maatregelen

Waarvoor kan ik financiële steun aanvragen? In ieder geval op de verruiming van de regeling voor werktijdverkorting. Die krijgt een nieuwe naam (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) en wordt fors verruimd.Tot nu neemt de overheid tot maximaal 70 procent van het salaris over. In de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent.LET OP. Voorwaarden zijn wel dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Miljarden voor corona-gedupeerden

Ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maken tientallen miljarden vrij om bedrijven en werknemers in Nederland te beschermen tegen de coronacrisis. Zo komt er een noodloket voor sectoren die hard zijn getroffen door de coronamaatregelen en wordt het inkomen van zzp’ers aangevuld. Bron: NOS

Leave a comment Continue Reading →

Levensverzekeringen, de fiscale cijfers 2020

In het Belastingplan 2020 – eind vorig jaar aangenomen door de Eerste Kamer – staan de fiscale wijzigingen voor 2020 waaronder de fiscale cijfers voor levensverzekeringen.

Leave a comment Continue Reading →