Archive | Belastingcontrole RSS feed for this section

Belastingdienst en aangeven cryptovaluta

Als je cryptovaluta hebt, moet je dat opgeven in de belastingaangifte. Volgens de fiscus valt dit onder het box 3-vermogen. Hiervoor moet je uitrekenen wat de waarde van het cryptovermogen was op de peildag. Dat is dit belastingseizoen 1 januari 2018. Dat schrijft RTLnieuws. Waarde verdampt Voor de bezitters van crypto zoals bitcoins, ethereum en […]

Leave a comment Continue Reading →

Malafide telefoonnummers belastingdienst

Als u op internet zoekt op woorden als ‘belastingtelefoon’ of ‘belastingdienst bellen’, kunt u terecht komen op webpagina’s die niet van de Belastingdienst zijn. De telefoonnummers op deze pagina’s verbinden u vaak niet rechtstreeks door met de belastingdienst, maar met een doorschakeldienst. Hiervoor betaalt u (hoge) belkosten. Gebruik daarom alleen de officiële telefoonnummers van de […]

Leave a comment Continue Reading →

Speerpunten belastingcontrole 2015

De Belastingdienst heeft elk jaar één of meer speerpunten waarop uw belastingaangifte extra wordt gecontroleerd. De onderwerpen waarvoor de Belastingdienst dit jaar extra aandacht vraagt zijn: Scholingsaftrek Giften Kwalificerende belastingplicht, voor als u in Nederland werkt, maar in een ander land woont. Onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke kosten Eigen woning Scheiden Bijzondere zorgkosten: dieetkosten Bijzondere […]

Leave a comment Continue Reading →

Omkering bewijslast (horecaonderneming)

De Rechtbank Noord-Nederland heeft recent de omkering en verzwaring van bewijslast door de fiscus bij een horecaonderneming verworpen RBNNE:2015:1476. Bij een belastingcontrole constateerde de fiscus onder andere dat de primaire vastleggingen van de verkopen ontbraken. Als een klant een bestelling deed werden de doorlopend genummerde bestelbonnen die naar de keuken gingen niet bewaard. Daardoor kon […]

Leave a comment Continue Reading →

Speerpunten belastingcontrole 2014

De Belastingdienst heeft elk jaar één of meer speerpunten waarop uw belastingaangifte extra wordt gecontroleerd. Dit jaar let de Belastingdienst op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal boekenonderzoeken verhoogd. U mag als ondernemer zakelijke kosten in aftrek brengen. Dat zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en […]

Leave a comment Continue Reading →

Informatiebeschikking belastingdienst

Via een informatiebeschikking kan de belastingdienst stellen dat uw boekhouding niet deugt of dat u de gevraagde inlichtingen niet, onjuist of onvolledig heeft verstrekt. Als deze beschikking definitief wordt, dan staat daarmee vast dat uw boekhouding niet deugt. Gevolg is dat de inspecteur uw winst schat en deze zal meestal niet te laag zijn, maar […]

Leave a comment Continue Reading →

Welke boekenonderzoeken door belastingdienst?

De belastingdienst heeft aangekondigd meer boekenonderzoeken te gaan doen, zie ons bericht Extra fiscale controle bedrijfskosten. In de praktijk richt de belastingdienst zich vaak op: Scholingssubsidies (WVA). Loonheffing. Privé-uitgaven eigenaar. Rekening-courant aandeelhouder met BV. Auto van de zaak. Buitenlandse bankrekeningen. Als u belastingcontrole krijgt en advies nodig hebt, dan helpen wij u graag. U kunt […]

Leave a comment Continue Reading →

Extra fiscale controle bedrijfskosten 2014

Reeds eerder berichten wij u over dit onderwerp, zie Belastingcontrole privé-uitgaven op de zaak. TIP Soms is niet altijd uit de inkoopfactuur of de bon duidelijk wat de zakelijkheid van de uitgaven is. Noteer daarom de zakelijke redenen op de bonnen en inkoopfacturen, zodat u achteraf eenvoudig kunt “aantonen” wat de zakelijkheid van de desbetreffende […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingcontrole privéuitgaven op de zaak!

De belastingdienst constateert uit een pilot bij 360 ondernemers, dat zij € 1.3 mln. aan privé-uitgaven op de zaak hebben gezet. De belastingdienst gaat daarom de aangiften van een grotere groep onder de loep nemen. LET OP Zorg er voor dat u alleen zakelijke kosten als bedrijfskosten opvoert en leg zo nodig expliciet vast waarom […]

Leave a comment Continue Reading →