Archive | Bedrijfsvoering RSS feed for this section

Nieuwe regels online verkopen

Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere regels voor. Zo moet het duidelijk zijn wat uw klant online verkoopt, wat de prijs is en welke leveringstermijn van toepassing is. De Kamer van Koophandel (KVK) stelt een checklist beschikbaar waar u kunt controleren aan welke wetten en regels […]

Leave a comment Continue Reading →

Brexit: overgangsperiode niet verlengd

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Daarvoor geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.Deze periode kan niet meer worden verlengd. Het VK heeft besloten om geen uitstel aan te vragen. Voor burgers en bedrijven betekent dit een nieuwe relatie met het VK vanaf 1 januari […]

Leave a comment Continue Reading →

E- factureren aan (Rijks)overheid verplicht?

Er is veel aandacht voor het digitaal factureren (e-factureren) aan de overheid per 1 januari 2017. Veel wordt gedacht dat dit een (wettelijke) verplichting is. Echter de regels zijn als volgt: Voor nieuwe contracten met de Rijksoverheid, zal de Rijksoverheid verplichten om facturen voortaan aan hen te versturen als e-factuur; Voor lopende contracten met de […]

Leave a comment Continue Reading →

E-factureren verplicht bij Rijksoverheid

De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-facturatie. Alle leveranciers van de Rijksoverheid moeten met ingang van het 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch indienen. Minister Kamp kondigt deze datum mede aan namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Hij doet dat in de Voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer. […]

Leave a comment Continue Reading →

Overheidsdiensten e-factureren

Het versturen van een ouderwetse papieren factuur aan een aanbestedende overheidsdienst kan met ingang van 2017 niet meer. Vanaf eind 2018 dient deze facturatie in geheel Europa te geschieden via een e-factuur. Afgelopen donderdag kondigde het ministerie van Economische Zaken dit aan tijdens het Factuurcongres.  Eerste stap e-factuur in 2016 De eerste stap wordt dit jaar gezet. […]

Leave a comment Continue Reading →

ICT projecten integraal aanpakken !

Het succes van ICT-projecten is sterk afhankelijk van organisatorische en menselijke factoren. Nogal eens wordt dit aspect vergeten, waardoor (veel) ICT-projecten mislukken. ICT-projecten worden dan als een technisch proces beschouwd, terwijl juist de aanpassing van taken, processen en structuren wezenlijk is voor het slagen van een project. Om de kans op succes te vergroten onderscheiden […]

Leave a comment Continue Reading →

SBR

SBR is de afkorting van Standard Business Reporting en is gericht op standaardisering van gegevens aan de bron: de administratie van de ondernemer. Het inrichten van de bedrijfsadministratie volgens SBR zorgt voor het efficiënt hergebruik van gegevens. Dit moet leiden tot efficiency en kwaliteitsverbetering.

Leave a comment Continue Reading →

Per 1 juli inloggen via eHerkenning op mijn.rvo.nl

Per 1 juli 2014 kunnen ondernemers en organisaties alleen nog inloggen op Mijn RVO.nl via eHerkenning. Zie ook DR_loket en Agentschap NL fuseren. eHerkenning is de digitale toegangssleutel die u steeds vaker nodig heeft om bij de rijksoverheid, gemeente of provincie te kunnen inloggen. Na een korte overgangsperiode is inloggen met uw huidige gebruikerscode en […]

Leave a comment Continue Reading →

Verbeter het rendement van uw (winkel)bedrijf

Waaraan kunt u denken bij het verbeteren van het rendement van uw (winkel)bedrijf? Een vuistregel is dat 20% van het assortiment zorgt voor 80% van de winst. Daarbij kijkt u niet alleen naar de marge maar ook naar de hoeveelheid arbeid die moet worden ingezet om die marge te realiseren. Bedenk daarbij dat veelal 50% […]

Leave a comment Continue Reading →