Archive | Bedrijfsopvolging RSS feed for this section

Bedrijfsopvolging BV per testament

Om de bedrijfsopvolging te regelen kan de DGA een ondernemerstestament maken. Daarin wijst u de beoogde bedrijfsopvolger zelf aan. De aandelen worden als legaat rechtstreeks aan de bedrijfsopvolger overgedragen. Als u de bedrijfsopvolger tevens als executeur benoemd, dan kan hij zelf de aandelen aan zich overdragen. Hij benoemt zichzelf als directeur en schrijf dit in […]

Leave a comment Continue Reading →

Bedrijfsopvolging bij overlijden

Door de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) kan de onderneming onder omstandigheden vrijwel zonder belastingheffing worden geschonken aan de kinderen. Nadeel is dat de schenker geen geld krijgt voor het schenken van de aandelen. Binnen de familie kan een aandelenschenking conflicten opleveren als de aandelen later bij het overlijden van de schenker weer moeten worden ingebracht in de […]

Leave a comment Continue Reading →

Bedrijfsopvolging en financiering

Indien u uw bedrijf overdraagt aan uw kind, dan zal dat gefinancierd moeten worden. Financiering door een bank is daarbij veelal niet makkelijk en niet goedkoop. Een (tijdelijke) oplossing is dan een deel van de overnamesom schuldig blijven aan de ouder(s). Dat kan op verschillende manieren: Een lening afsluiten. Een lijfrente afsluiten. Een commanditaire vennootschap […]

Leave a comment Continue Reading →

Bedrijfsopvolging VOF en BV

De overdracht van een BV kan ook met een VOF. Het kind richt een eigen bv op en de bv van de ouder en die van het kind gaan een Vennootschap onder Firma aan. De ouder brengt de bedrijfsmiddelen in in de vof en het kind brengt arbeid in. In het firmacontract wordt een winstverdeling […]

Leave a comment Continue Reading →

BOF ook bij onroerend goed BV

De BOF werkt alleen als een onderneming wordt overgedragen. Als de overdracht alleen maar banktegoeden en effecten, onroerende zaken of dergelijke betreft, dan wordt er geen onderneming overgedragen, zieĀ Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) en schenk- en erfbelasting. Maar uit een casus voor Het Gerechtshof Den Haag d.d. 31.01.2014 blijkt het tegendeel. Een onderneemster overleed en liet haar man […]

Leave a comment Continue Reading →

Zet uw kind op de payroll

In het kader van de bedrijfsopvolging is het verstandig en nuttig om uw kind op de payroll te zetten, ervan uitgaande dat uw kind de mogelijke bedrijfsopvolger is. Dit geldt zowel voor de BV als voor de persoonlijke onderneming (bijvoorbeeld eenmanszaak of vof). U kunt namelijk uw bedrijf geruisloos doorschuiven naar een werknemer die minimaal […]

Leave a comment Continue Reading →