Archive | Banksparen RSS feed for this section

Banksparen niet zo gunstig meer

Bij banksparen betaal je pas inkomstenbelasting bij de maandelijkse uitkering vanuit het gespaarde banksaldo. Belangrijk voordeel is dat de belastingtarieven voor gepensioneerden lager zijn dan voor mensen die nog geen AOW krijgen. Je kunt dus bij het banksparen een hogere belastingaftrek krijgen, dan je later betaalt bij het uitkeren. In de eerste schijf betaalt een […]

Leave a comment Continue Reading →

Banksparen pensioenalternatief voor DGA

Banksparen is een goed alternatief voor pensioen in eigen beheer. Indien u een pensioentekort heb, dan mag u banksparen tot maximaal het bedrag van de jaarruimte. Voor de berekening van de jaarruimte, zie Banksparen. Voordelen De kosten van het banksparen zijn beperkt en banksparen is daarmee (aanzienlijk) goedkoper dan een pensioenverzekering. Je spaart buiten de […]

Leave a comment Continue Reading →