Archive | AWBZ RSS feed for this section

AWBZ-bijdrage plannen

Sinds 1 januari 2013 wordt uw box 3 vermogen (spaargelden etc.) ook gedeeltelijk meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage voor AWBZ-gefinancieerde zorg, zie ook Gezondheidszorg – eigen bijdrage AWBZ. Door het box-3 vermogen te verlagen, kan de eigen bijdrage worden beperkt. Box-3 vermogen verlagen Dit kan op de volgende manieren: Door te schenken […]

Leave a comment Continue Reading →

Eigen bijdrage AWBZ 2014

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden in een AWBZ-instelling betaalt u meestal de lage eigen bijdrage van € 364 per maand. De hoge eigen bijdrage na 6 maanden is in 2014 maximaal € 2.248,60 per maand. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en […]

Leave a comment Continue Reading →

Eigen bijdrage AWBZ gewijzigd

Met ingang van 1 januari 2014 is opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vaststelling van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Per 1 januari 2013 was de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg al aanzienlijk hoger geworden voor mensen met eigen vermogen, zie Planning vermogensoverdracht voor verzorgingshuis. De nieuwe wijzigingen hebben voor de meeste mensen opnieuw […]

Leave a comment Continue Reading →

Gemeenten, Wtcg en eigen bijdrage AWBZ

Gemeenten krijgen € 706 miljoen om maatwerk te bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Voor mensen in een instelling wordt 248 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat zij door de hogere AWBZ-bijdrage te weinig zak- en kleedgeld overhouden. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft dat dinsdagavond geschreven aan de Tweede Kamer. […]

Leave a comment Continue Reading →

Extra vrijstelling eigen bijdrage AWBZ en WMO

De ministerraad heeft er mee ingestemd om de effecten van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo te verzachten. Extra vrijstelling € 10.000 Cliënten die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben en in een AWBZ-instelling verblijven, krijgen per 1 januari 2014 een extra vrijstelling over hun vermogen van € 10.000 bij het bepalen […]

Leave a comment Continue Reading →