Archive | Auto van de zaak RSS feed for this section

Vakantieauto en bijtelling (update 2 augustus 2021)

Een werkgever kan gedurende de vakantieperiode een ‘vakantieauto’ ter beschikking stellen aan de werknemer. Of de werknemer levert de auto van de zaak in tijdens de vakantieperiode. Wat de gevolgen zijn voor de bijtelling is afhankelijk van de situatie. Hierbij kunnen de volgende situaties voorkomen: De werknemer heeft gedurende de vakantieperiode gelijktijdig 2 auto’s ter […]

Leave a comment Continue Reading →

Bijtelling meerdere auto’s vanaf 2022 aangepast

Op 18 maart 2021 meldde de Belastingdienst dat de bijtelling vanaf 2021 op een andere manier moet worden berekend bij meer dan één auto van de zaak. Na diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst besloten om deze wijziging uit te stellen tot 2022. Als een werkgever meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking stelt aan een werknemer of […]

Leave a comment Continue Reading →

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’; gevolgen

Er zijn werknemers die een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij u hebben ingeleverd omdat zij denken dat zij in het kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé gaan rijden. In dat geval past u geen bijtelling toe.Maar, als uw werknemer met de auto van de zaak in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer […]

Leave a comment Continue Reading →

Subsidieregeling elektrisch rijden vanaf 1 juli 2020

Vanaf 4 juni komen particulieren bij lease of aanschaf van een nieuwe elektrische auto in aanmerking voor een subsidie van € 4.000. Voor een gebruikte auto is dat € 2.000.Deze particulieren kunnen vanaf 1 juli hun aanvraag indienen. Voor particulieren met een middenklasse personenauto, nieuw of gebruikt, wordt schoon en elektrisch rijden steeds aantrekkelijker.Niet alle […]

Leave a comment Continue Reading →

Bijtellingspercentages voor privégebruik auto 2011-2026 (update 3 januari 2020)

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u vanaf 1-1-2017 jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet meer voor 60 maanden. In onderstaand […]

Leave a comment Continue Reading →

Wetsvoorstel: wijzigingen bijtelling auto vanaf 2020

De bijtellingpercentages voor privégebruik van auto’s met 0 gram CO2-uitstoot wijzigen vanaf 2020, als de ‘Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord’ aangenomen wordt door de Eerste en Tweede Kamer. Deze wet is onderdeel van het Belastingplan 2020. Datum 1e toelating in 2020 Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.De verlaging is 14% voor 1 x 60 […]

Leave a comment Continue Reading →

Verkeersboete en verhaal op de werknemer

Een werknemer begaat een verkeersovertreding tijdens het uitoefenen van zijn dienstbetrekking. De werkgever betaalt de verkeersboete en verhaalt de boete niet op zijn werknemer. In deze handreiking leest u de fiscale gevolgen. Er kunnen 2 situaties worden onderscheiden: 1. De boete is aan de werknemer opgelegd. Dit is het geval als het kenteken van de auto […]

Leave a comment Continue Reading →

500 km privé naar tijdsgelang

Het is mogelijk dat de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak, maar toch een bijtelling krijgt. Dit kan zich voordoen als de werknemer de auto maar een deel van het kalenderjaar ter beschikking heeft. U moet de gemaakte privékilometers over die periode omrekenen naar het […]

Leave a comment Continue Reading →

Electrische auto nog voordelig?

Vanaf 2019 moet u voor een ‘dure’ elektrische auto van de zaak een hogere bijtelling voor het privégebruik toepassen. Als de auto duurder is dan € 50.000,-, geldt er voor het meerdere een bijtelling van 22 i.p.v. 4%. Én vanaf 2021 geldt voor alle auto’s een bijtelling van 22%, ook voor elektrische auto’s. De bijtelling die geldt op het […]

Leave a comment Continue Reading →

DGA verbod op privégebruik auto is onvoldoende

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden bepaalt dat een verbod op privégebruik van de auto van de DGA ontoereikend is om de fiscale bijtelling te voorkomen. Zie hiervoor ECLI:NL:GHARL:2017:3897. Dit Hoge Raad heeft dit bevestigd met HR:2018:350. Om bijtelling voor privégebruik te voorkomen, zal dan een sluitende kilometeradministratie moeten worden gevoerd.

Leave a comment Continue Reading →